Sztuka, religia, polityka – pole bitwy (debata)
19.11, 13:15 - 14:45

goście: Monika Bobako (adiunktka w Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM), Inna Shevchenko (liderka FEMEN-u), Krystian Lupa (reżyser teatralny)

prowadzenie: Agata Diduszko-Zyglewska („Krytyka Polityczna”)

Wolność artystyczna i wolność sumienia to filary demokracji, bo zarówno twórczość, jak i religia realizują podstawowe potrzeby człowieka. Szczególna rola, którą w życiu obywateli pełnią sztuka i religia, ich wpływ na postawy i zachowania, sprawiają, że kolejni politycy ulegają pokusie podporządkowywania sobie obu tych dziedzin, redukując je do narzędzi służących doraźnym zamysłom politycznym – w efekcie upaństwowiona religia wspomaga zamykanie sztuki w klatce tzw. kultury narodowej. Pozycja religii pozostaje dwuznaczna: indywidualna wolność sumienia nie jest tożsama z powoływaniem się na religię jako narzędzie cenzury, które wzmacnia jeszcze przepis kodeksu karnego dotyczący ścigania za  „obrazę uczuć religijnych”. Mechanizmy te niszczą instytucjonalny ład państwa. Czy możliwy jest powrót do takiego rozumienia wspólnej przestrzeni publicznej, w której porządki sztuki i religii byłyby równoprawne a polityka nie służyłaby ich instrumentalizacji? Na jakich warunkach? A może – jak w rzeczywistości sieciowej – żyjemy już w nieprzystających do siebie osobnych bańkach, w których nawet najbardziej podstawowe pojęcia znaczą co innego? Co z tego wyniknie? Jak to można zmienić?