Edukacja w kulturze: jak jest i jak być może (prezentacja wyników badań)
18.11, 12:30 - 13:45

prowadzenie: prof. Marek Krajewski

uczestnicy: Katarzyna Jankowska (Fabryka UTU), Szymon Mizera (Laboratorium Rejs), Józef Szkandera (Zachodniopomorskie Forum Kultury)

Od kilku lat przeżywamy w Polsce coś, co można nazwać zwrotem edukacyjnym w kulturze. Jego efektem jest dostrzeżenie podstawowej roli edukacji nie tylko dla poszerzania zakresu uczestnictwa jednostek w kulturze, czy przygotowania przyszłych odbiorców, ale także dla poszerzania zakresu partycypacji w życiu społecznym, kształtowania postaw obywatelskich, woli i umiejętności współdziałania z innymi, solidarności, empatii i otwartości. Za tym przebudzeniem edukacyjnym nie zawsze podążają rozwiązania instytucjonalne. I chociaż w ostatnich latach pojawiło się w naszym kraju sporo nowych inicjatyw wzmacniających edukację kulturową, to ich obecność jest wciąż rzadkością, raczej odstępstwem od normy niż normą.

W trakcie spotkania chcielibyśmy z jednej strony odpowiedzieć, jak jest z edukacją kulturową w Polsce, z drugiej zaś przedstawić trzy przedsięwzięcia będące przykładami nowych formuł organizacyjnych, wzmacniających obecność i dostępność edukacji kulturowej w naszym kraju. O toruńskiej Fabryce UTU opowie Katarzyna Jankowska, o lubuskim Laboratorium Rejs - Szymon Mizera, a o Zachodniopomorskim Forum Kultury - Józef Szkandera.