Podsumowanie Forum Przyszłości Kultury 2017 (spotkanie otwarte)
24.02.2018, 17.00, Scena Mała

Forum Przyszłości Kultury odbyło się w dniach 18 i 19 listopada 2017 r. w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Obok spotkań z udziałem ruchów obywatelskich (walczących o demokrację, ekologicznych, feministycznych, LGBT, uchodźczych i pracowniczych), odbyły się także debaty plenarne z udziałem wybitnych osobowości (m.in. Inny Shevchenko, Ewy Majewskiej, Borisa Budena, Krystiana Lupy, Árpáda Schillinga), debata z politykami i ekspertami na temat polityki kulturalnej, prezentacje badań naukowych dotyczących samoorganizacji i edukacji oraz wiele wydarzeń artystycznych.

Po kilku miesiącach warto spojrzeć na to ważne wydarzenie z dystansu, zebrać refleksje, zwrócić uwagę na wszystkie aspekty – merytoryczne i organizacyjne. Jakie wyzwania stoją przed aktywistami, odbiorcami kultury i jej twórcami wobec zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej? Jakie formy oporu może przyjmować społeczeństwo obywatelskie, a z jakim oporem formy będą musieli mierzyć się artyści? Zapytamy o to już 24 lutego i z dwudniowych obrad Forum postaramy się wyciągnąć konstruktywne wnioski na przyszłość. Do udziału zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy Forum.