Samoorganizacja w kulturze (prezentacja wyników badań)
18.11, 12:00 - 13:30

prowadzenie: dr Agata Adamiecka, dr Mikołaj Lewicki

Badanie zespołu pod kierunkiem dr Agaty Adamieckiej-Sitek i dr. Mikołaja Lewickiego dot. samoorganizacji w kulturze na podstawie analizy dwóch studiów przypadku: Kooperatywy „Ogniwo” z Krakowa i inicjatyw samoorganizacyjnych wokół Teatru Polskiego we Wrocławiu (Teatr Polski - w podziemiu, Publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu, działalność związków OZZ IP oraz proces współpracy z zarządem marszałkowstwa).

Podstawowym celem badania jest pytanie o możliwe strategie działania inicjatyw i środowisk szerokiego pola kultury, w oparciu o takie mechanizmy organizacji, które nie bazują ani na rozwiązaniach rynkowych, ani też na korzystaniu z zasobów oraz organizacji sektora publicznego. Zadajemy pytanie o procesy powstawania inicjatyw opartych na samoorganizacji, o skuteczność w osiąganiu przez nie celów, o rozwiązania, które umożliwiają ich rozwój. Z jednej strony, chodzi o identyfikację konkretnych mechanizmów oraz zasobów, które pozwalają na samoorganizację, z drugiej – zadajemy bardziej ogólne pytania o naturę samoorganizacji – w tym jej ograniczenia, czy też zagrożenia dla niej.