Siła kultury przeciw kulturze władzy. Co zrobić, by populistyczne państwo przegrało wojnę z kulturą? (debata)
18.11, 18:00 - 19:30

goście: dr Ewa Majewska (filozofka, feministka), Boris Buden (pisarz, krytyk, tłumacz), Árpád Schilling (reżyser teatralny)

prowadzenie: Igor Stokfiszewski („Krytyka Polityczna”)

Podstawowa zależność pomiędzy państwem i kulturą dotyczy faktu, że państwo niezbędnie potrzebuje idei państwa wyłaniającej się z kultury i przez kulturę legitymizowanej – jaka kultura, takie państwo. Populiści u władzy zderzają się z kulturą, opierają się bowiem na idei państwa, będącego emanacją moralnie czystego i w pełni zjednoczonego narodu, którego mają być wyłącznymi reprezentantami, kultura zaś uparcie dostarcza im ideę państwa, będącego emanacją niejednakiego pod względem wartości, heterogenicznego społeczeństwa, wymykającego się reprezentacji – kultura nie legitymizuje idei państwa populistów. Uderzają więc w nią – jakie państwo, taka ma być kultura! Zwarcie trwa, zwycięsko wyjdzie zeń albo państwo albo kultura. Co zrobić, by walkę tę przegrało państwo? Jak sprawić, by siła kultury skutecznie przeciwstawiła się kulturze populistycznej władzy?