Kontekstem dla Forum są teksty zamówione u wybitnych humanistów: