Finał Forum 2022 odbędzie się 14, 15 i 16 października w Warszawie. 

Po wiosennej edycji Forum Przyszłości Kultury, która od marca do czerwca odbywała się w 12 miastach i miejscowościach w całej Polsce (m.in. w Rzeszowie, Teremiskach, Wrocławiu, Poznaniu, Żurawlowie, Szczecinie, Lublinie i Krakowie) zapraszamy na trzy intensywne dni do Teatru Powszechnego w Warszawie.

Podczas wielu spotkań z praktykami kultury, artystami, naukowcami i aktywistami będziemy wspólnie pracować nad perspektywami rozwoju kultury wobec zagrożeń kryzysu pandemicznego, wojennego i ekologicznego.

Jak tworzyć progresywną instytucję kultury?
Jak włączać migrantów w życie kulturalne?
Jak przyciągać młodą widownię do aktywnego uczestnictwa?
Jak budować porozumienie z władzami samorządowymi i wspólnie wypracowywać nowe narzędzia rozwoju publiczności oraz stabilnego wsparcia?

Na te pytania postaramy się wspólnie wypracować odpowiedzi już na jesieni.