Nowa polityczność

piątek, 3 czerwca, godz. 18.00
prowadzenie: Sebastian Słowiński i Paweł Sztarbowski
➤ miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (streaming na VOD)

 

Od kilku lat obserwujemy w istotny wzrost zainteresowania tym, co polityczne (nie należy jednak redukować tego do obszaru sprofesjonalizowanej „polityki”), ale taż wymyślanie nowych from życia politycznego. Czy nowopowstałe praktyki protestów, samopomocy i działania oddolnego, mają szansę zastąpić centralistyczne struktury państwa narodowego i wyjść poza logikę zglobalizowanego rynku? Czy są one wyłącznie doraźnym działaniem opartym na „tu i teraz” bez możliwości historycznej realizacji i ewolucji w realną alternatywę do społecznych from organizacji? Ruchy te i ich praktyki działają z dwiema siłami: odśrodkową i dośrodkową. Pierwsza z nich ignoruje aparaty państwa, wytwarzając niezależne, lub uniezależniające się od niego sieci wsparcia. Druga siła natomiast artykułuje konieczne do zrealizowania postulaty – niezbędne i podstawowe prawa. A zatem, w jakim miejscu znajduje się ta nowa polityczność rozrywana przez te dwie siły i jaka jest obecna trajektoria?

 

W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty wydobywcze – osoby z lokalnych ruchów będą pracowały w grupach nad wspólnymi wartościami i ideami – moderatorzy spróbują wydobyć podstawowe punkty wspólne osób zaangażowanych. Na ogólnej dyskusji tworzony będzie dokument zawierający wspólne podstawowe idee i wartości.