Warszawa: kultura dla przyszłości
Prezentacja założeń warszawskiej polityki kulturalnej

30 listopada, godz. 12.00 – 13.15, 13.15 – 15.00, scena mała Teatru Powszechnego

➤ udział:
– dr Agata Adamiecka-Sitek
– Alina Gałązka
– dr hab. Iwona Kurz
– Edwin Bendyk
– dr Mikołaj Lewicki
– dr hab. Agata Skórzyńska
– Igor Stokfiszewski

Projekt polityki kulturalnej jest efektem wielomiesięcznego procesu. W maju tego roku przedstawialiśmy w Teatrze Powszechnym skład Zespołu ds. koordynacji powstawania nowej warszawskiej polityki kulturalnej. W lipcu i wrześniu odbyły się dwa cykle warsztatów, podczas których wspólnie z ponad 230 osobami związanym ze stołeczną kulturą diagnozowaliśmy trendy i zjawiska, na które musi odpowiadać dziś polityka kulturalna, nazywaliśmy najważniejsze wartości, jakie powinny cechować kulturę, i zasady, które pozwolą je wcielić z życie. Powstał dokument, który wskazuje fundamentalną rolę kultury w rozwoju miasta – zwłaszcza w obliczu wyzwań, przed którymi stawia nas współczesność.

W spotkaniu udział weźmie zespół redakcyjny dokumentu – dr Agata Adamiecka-Sitek, Alina Gałązka i dr hab. Iwona Kurz oraz recenzenci: Edwin Bendyk, dr Mikołaj Lewicki, dr hab. Agata Skórzyńska oraz Igor Stokfiszewski.

Spotkanie zakończy się otwartą debatą z publicznością. Prowadzenie debaty: Paweł Sztarbowski.

Feministyczna instytucja kultury
30 listopada, godz. 15.15 – 17.30, scena mała Teatru Powszechnego, wydarzenie rozpocznie się przed Teatrem Powszechnym

➤ udział:
– Alina Gałązka 
– Komuna Warszawa
– Dorota Grobelna – OZZ „Inicjatywa Pracownicza”
– Grzegorz Jarzyna – TR Warszawa
– Marta Keil – Instytut Sztuk Performatywnych
– Paweł Łysak – Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
– Tomasz Plata – Teatr Studio
– Joanna Sokołowska – Muzeum Sztuki w Łodzi

➤ prowadzenie: Iwona Kurz

Forum w 2018 r. zakończyliśmy odczytaniem „Wezwania”. Był to apel wypracowany podczas dwu dni Forum przez jego uczestniczki, skierowany do pracowników i pracownic instytucji kultury, by wspólnie podjęli działania na rzecz przemiany swoich miejsc pracy w feministyczne instytucje kultury – instytucje współtworzone przez całą społeczność i oparte na trosce. W Teatrze Powszechnym przez kilkanaście miesięcy trwał proces tworzenia Porozumienia, będącego próbą określenia sposobu funkcjonowania takiej instytucji i wprowadzenia budujących ją zasad w działalność teatru. W dyskusji chcemy się odnieść do tych procesów i wspólnie się zastanowić nad możliwościami oddolnego przekształcenia reguł funkcjonowania instytucji kultury i sztuki – jak je sobie wyobrażamy, jakie działania są już podejmowane, jakie są możliwe i konieczne.

Kultura, demokracja, samorządność
30 listopada, godz. 17.45 – 19.15, scena mała Teatru Powszechnego

➤ udział:
– Anna Dąbrowska 
– Galeria Labirynt
– Agata Diduszko-Zyglewska - radna m.st Warszawy
– Joanna Orlik - Forum Kraków
– Aleksandra Szymańska - Instytut Kultury Miejskiej

➤ prowadzenie: Edwin Bendyk

„Dobrze już było” pisał ostrzegawczo Paweł Adamowicz w książce Gdańsk jako wspólnota. Czas rozwoju miast oparty na względnie łatwym dostępie do zasobów finansowych i ludzkich dobiegł końca. Sytuację dodatkowo zaostrza antysamorządowa polityka rządu, który ogranicza środki i kompetencje władz lokalnych. Zjawiska te mają pośredni i bezpośredni wpływ na możliwości funkcjonowania kultury. Jednocześnie to kultura może być źródłem idei i praktyk odnawiających lokalne wspólnoty wobec wyzwań czasów przełomu. W dyskusji wymienimy się doświadczeniami i efektami poszukiwań nowych pomysłów na polityki kulturalne i rozwój kultury w polskich miastach.