ROK ANTYFASZYSTOWSKI NA FPK: 3 STRZAŁY
30 listopada, Dream Adoption Society

Warsztat I – godz. 15.15 – 17.15
Warsztat II – godz. 17.30 – 19.30
Warsztat III – godz. 19.30

Podczas ubiegłorocznej edycji Forum Przyszłości Kultury grupa pracowniczek i pracowników sztuki odczytała deklarację powołania Roku Antyfaszystowskiego. R.A. zdefiniowany został jako „niezależna, ogólnopolska, oddolna koalicja instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, samodzielnych kolektywów oraz indywidualnych aktywistek i artystek, które wspólnie pracują nad stworzeniem dużej sieci antyfaszystowskich i antywojennych wydarzeń kulturalnych i działań społecznych”.

Obecnie Rok Antyfaszystowski współtworzy ponad 100 podmiotów, w każdym miesiącu pod tym szyldem odbywa się kilkanaście wystaw, koncertów, imprez tanecznych, warsztatów i wykładów. Jednocześnie pojawia się wiele pytań i wątpliwości: do kogo mówimy?, jakim językiem?, czy jesteśmy w stanie przebić się (i czy tego chcemy) do mainstreamu?, czy budujemy inkluzywną przestrzeń czy podkręcamy animozje?, czy jesteśmy już na wojnie? 

Odczuwając potrzebę wypracowania prostych i skutecznych narzędzi do mierzenia się z faszyzacją życia codziennego (ale i bogatsi o takie doświadczenia jak najliczniejsza demonstracja antyfaszystowska w historii III RP, jaka odbyła się 11 listopada 2019), podczas tegorocznej edycji FPK, proponujemy trzy zgromadzenia-warsztaty.

Warsztat I
Warsztat językowy „Ściąganie z antyfaszyzmu” to opracowanie antyfaszystowskiego FAQ. Stworzymy listę „często zadawanych pytań”, poszukamy jasnych odpowiedzi, spróbujemy odhermetyzować język i stworzyć instrukcję do rozmów z rodziną, sąsiadami, przechodniami mijającymi nas podczas demonstracji.
prowadzenie: Agata Kowalska

Zapisy na warsztaty: biuro@forumprzyszloscikultury.pl
Liczba osób biorących udział w warsztatach jest ograniczona. 

Warsztat II
Medialny warsztat „Antyfaszyzm jest dobry”, dedykowany jest relacjom działaczek i działaczy antyfaszystowskich z mediami: jak się zachować, jak brzmieć wiarygodnie, jak nie dać się zmanipulować i zastraszyć?
prowadzenie: Katarzyna Kasia

Zapisy na warsztaty: biuro@forumprzyszloscikultury.pl
Liczba osób biorących udział w warsztatach jest ograniczona. 

Warsztat III
Sesja z bycia razem, empatii i przyjemności, będzie miała charakter imprezy tanecznej. Za program i scenografię wydarzenia odpowiedzialne jest Konsorcjum Praktyk Postartystycznych.

Wszystkie trzy warsztaty odbywają się w Dream Adoption Society. 

https://rokantyfaszystowski.org/