Społeczny sektor kultury. Reforma – dyskusja i grupa robocza

sobota, 15 października, godz. 14.00 – 16.00
sala InSzPer w Teatrze Powszechnym w Warszawie

➤ prowadzenie: Igor Stokfiszewski

➤ uczestniczki i uczestnicy: 
– Alina Gałązka –  współzałożycielka grupy Komuna//Warszawa, aktywistka, redaktorka
– Justyna Lipko-Konieczna – członkini Zarządu Fundacji Teatr 21, dramaturżka, pedagożka i badaczka teatru
– Adam Ziajski – założyciel Centrum Rezydencji Teatralnej „Scena Robocza", reżyser, aktor.

 

Pokolenie osób zakładających organizacje i kolektywy kulturalno-artystyczne po roku dwutysięcznym dojrzało, a one same uległy profesjonalizacji. Stały się one integralną częścią pejzażu kulturalnego. Jednocześnie za dojrzałością tą nie podążył system. Społeczny sektor kultury niezmiennie pozostaje uzależniony od niewielkich, zazwyczaj rocznych grantów. Kreujące go osoby w sposób szczególny narażone są na wypalenie zawodowe i negatywne psychiczne skutki wieloletniej niestabilności finansowej i braku perspektyw na przyszłość.

Podczas panelu i rozmów w grupie roboczej gościnie i goście wspólnie zastanowią się, jakie rozwiązania systemowe należałoby wprowadzić, aby pozwolić społecznemu sektorowi kultury na swobodny rozwój.