Zadyszka. Organizacje kulturalne potrzebują nowego otwarcia – debata

➤ wydarzenie towarzyszące Forum organizowane w sali Sceny Roboczej w Poznaniu 

➤ 25 września, godz. 12.00, Scena Robocza w Poznaniu, 
ul. Grunwaldzka 22 


➤ więcej informacji: tutaj

➤ uczestniczki i uczestnicy:
– Justyna Makowska – dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania
– Igor Stokfiszewski – badacz i aktywista
– Edwin Bendyk – dziennikarz i publicysta tygodnika „Polityka”
– Adam Ziajski – prezes zarządu Stowarzyszenia Scena Robocza.

 

Organizacje kulturalne funkcjonujące w trzecim sektorze z coraz większym trudem utrzymują się na powierzchni. Negatywne procesy dotykające kultury w ostatnich latach – od presji politycznej począwszy, przez pandemię i kryzysy uchodźcze, aż po inflację, ze zwielokrotnioną siłą uderzają w społeczny sektor kultury ze względu na jego strukturalną niestabilność. Sytuacja ta ma miejsce w momencie, gdy kultura tworzona w ramach organizacji społecznych nabrała dojrzałości – pokolenie twórczyń i twórców, menadżerek i menadżerów kulturalnych, rozpoczynających swoją działalność po roku dwutysięcznym znajduje się w szczytowym momencie swojej kreatywności, powołane przez nich niezależne teatry, galerie, centra społeczno-kulturalne, czy ośrodki edukacyjne stały się gorącymi miejscami na kulturalnych mapach miast, posiadają swoje publiczności i dostarczają unikatowych wydarzeń artystycznych.

System, w którym społeczny sektor kultury praktycznie rok rocznie ubiega się o dofinansowanie na swoją działalność przestaje dawać szansę na podtrzymanie i rozwój kultury niezależnej, zaangażowanej społecznie i eksperymentującej artystycznie. Potrzebujemy zmiany myślenia. Ambitnej wizji nowego zakorzeniania organizacji kulturalnych w porządku kultury. Niech nasza dyskusja będzie poszerzeniem wyobraźni, pierwszym krokiem na drodze ku reformie społecznego sektora kultury.