Feministyczna instytucja kultury
30 listopada, godz. 15.15 – 17.30, scena mała Teatru Powszechnego, wydarzenie rozpocznie się przed Teatrem Powszechnym

➤ udział:
– Alina Gałązka 
– Komuna Warszawa
– Dorota Grobelna – OZZ „Inicjatywa Pracownicza”
– Grzegorz Jarzyna – TR Warszawa
– Marta Keil – Instytut Sztuk Performatywnych
– Paweł Łysak – Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
– Tomasz Plata – Teatr Studio
– Joanna Sokołowska – Muzeum Sztuki w Łodzi

➤ prowadzenie: Iwona Kurz

Forum w 2018 r. zakończyliśmy odczytaniem „Wezwania”. Był to apel wypracowany podczas dwu dni Forum przez jego uczestniczki, skierowany do pracowników i pracownic instytucji kultury, by wspólnie podjęli działania na rzecz przemiany swoich miejsc pracy w feministyczne instytucje kultury – instytucje współtworzone przez całą społeczność i oparte na trosce. W Teatrze Powszechnym przez kilkanaście miesięcy trwał proces tworzenia Porozumienia, będącego próbą określenia sposobu funkcjonowania takiej instytucji i wprowadzenia budujących ją zasad w działalność teatru. W dyskusji chcemy się odnieść do tych procesów i wspólnie się zastanowić nad możliwościami oddolnego przekształcenia reguł funkcjonowania instytucji kultury i sztuki – jak je sobie wyobrażamy, jakie działania są już podejmowane, jakie są możliwe i konieczne.