Warszawa: kultura dla przyszłości
Prezentacja założeń warszawskiej polityki kulturalnej

30 listopada, godz. 12.00 – 13.15, 13.15 – 15.00, scena mała Teatru Powszechnego

➤ udział:
– dr Agata Adamiecka-Sitek
– Alina Gałązka
– dr hab. Iwona Kurz
– Edwin Bendyk
– dr Mikołaj Lewicki
– dr hab. Agata Skórzyńska
– Igor Stokfiszewski

Projekt polityki kulturalnej jest efektem wielomiesięcznego procesu. W maju tego roku przedstawialiśmy w Teatrze Powszechnym skład Zespołu ds. koordynacji powstawania nowej warszawskiej polityki kulturalnej. W lipcu i wrześniu odbyły się dwa cykle warsztatów, podczas których wspólnie z ponad 230 osobami związanym ze stołeczną kulturą diagnozowaliśmy trendy i zjawiska, na które musi odpowiadać dziś polityka kulturalna, nazywaliśmy najważniejsze wartości, jakie powinny cechować kulturę, i zasady, które pozwolą je wcielić z życie. Powstał dokument, który wskazuje fundamentalną rolę kultury w rozwoju miasta – zwłaszcza w obliczu wyzwań, przed którymi stawia nas współczesność.

W spotkaniu udział weźmie zespół redakcyjny dokumentu – dr Agata Adamiecka-Sitek, Alina Gałązka i dr hab. Iwona Kurz oraz recenzenci: Edwin Bendyk, dr Mikołaj Lewicki, dr hab. Agata Skórzyńska oraz Igor Stokfiszewski.

Spotkanie zakończy się otwartą debatą z publicznością. Prowadzenie debaty: Paweł Sztarbowski.