„Nowe wspólnoty”

➤ czwartek, 12 maja, godz. 19:00
➤ prowadzenie: Zuza Karcz i Igor Stokfiszewski
➤ miejsce: Spółdzielnia Ogniwo w Krakowie

 

Nagranie spotkania jest dostępne na kanale YouTube Forum. 

 

Co tak naprawdę zagraża polskiej rodzinie?

Nagłówki prawicowych tygodników od kilku lat zdają się skupiać na kilku – wątpliwie merytorycznie prowadzonych – wątkach, w tym także na zagadnieniu rodziny. Obsesja na punkcie rodziny, a więc jej praw, formy i przyszłości wynika nie tylko z konserwatywnego charakteru takich publikacji, ale jest także jednym z głównych elementów prawicowej, populistycznej narracji.

Eseiści i eseistki, zaproszeni do udziału w wydarzeniu, opowiedzą o rodzinie w perspektywie zmian społecznych. Jak faktycznie funkcjonuje ona we współczesnej rzeczywistości? Czy dziś funkcje rodziny mogą spełniać inne formy społeczne? Dlaczego w 2022 roku archetyp rodziny to wciąż nuklearna komórka 2+2 i czy możemy odwrócić tendencję do takiej stereotypizacji? Jak ten utarty model wpływa na działania organizacji broniących praw człowieka oraz praw osób LGBTQ+? I w końcu: czy nie możemy zrezygnować z walki o małżeństwa/z małżeństw w ogóle?

W ramach wydarzenia odbędzie się prezentacja mini esejów oraz dyskusja z publicznością.

 

Goście:

Zofia Karpińska – pracowniczka korporacji, do mieszkania przyjęła gości z Ukrainy

Bartosz Biskup – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ

Anna Maziarska – aktywistka, członkini Warszawskiej Rady Kobiet

Zuzanna Adamkiewicz-Kiwer – krakowianka, autorka książki „Bezpieczne miejsce”

Magdalena Dropek – współorganizatorka Festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie.