FEMINIZM, NIE FASZYZM! – MIASTO KOBIET

Tempo zmian – technologicznych, ekonomicznych, komunikacyjnych, społecznych, politycznych – i wyłaniania się zagrożeń, jakie im towarzyszą lub rodzą się z lęku przed nimi, powoduje, że konieczne jest wymyślenie nowego porządku. Konieczna jest do tego wyobraźnia i praca w sferze kultury, za pomocą jej narzędzi edukacyjnych i artystycznych.

Forum Przyszłości Kultury to przestrzeń namysłu nad znaczeniem kultury, możliwościami jej działania i perspektywami rozwoju we współczesnej Polsce. Hasło „Feminizm! Nie faszyzm”, zaproponowane przez Forum w 2018 roku, nie straciło ani na sile, ani na aktualności. Do wyzwań globalnych, w dzisiejszej Polsce dochodzą wyzwania lokalne, związane z zamkniętą polityką władz państwa. Tym bardziej potrzebna jest nam nowa wizja kultury otwartej, opartej na: różnorodności, empatii, poszanowaniu praw mniejszości i feminizacji życia społecznego.

Istotnymi uczestnikami tego procesu muszą być miasta, bo to w miastach zadecyduje się przyszłość świata i Polski. Potencjał miast, dynamika ich rozwoju, rola laboratorium wiedzy i innowacji, ale też po prostu miejsca zamieszkania – życia, pracy i zabawy – dla rosnącej liczby osób, sprawia, że tu mogą i powinny być wypracowywane nowe sposoby myślenia i praktykowania życia społecznego.

Forum Przyszłości Kultury 2019 będzie zatem poświęcone przede wszystkim problemom miejskiej polityki kulturalnej i refleksji nad rolą samorządu w kreowaniu nie tylko życia kulturalnego miasta, ale także w procesie tworzenia politycznych alternatyw na dziś. Kontynuowane będą również wątki podjęte podczas wcześniejszych edycji Forum, takie jak: postulat feminizacji instytucji kultury, ekologia i działania antyfaszystowskie w sztuce. Program wydarzenia wypełnią spotkania z ekspertami, prezentacje projektów badawczych, debaty, pokazy inicjatyw kulturalnych i działań artystycznych. Łączymy artystów i badaczki, samorządowców i aktywistki społeczne, wierząc, że to one i oni podejmują i refleksję, i działania w kwestiach najważniejszych dla rozwoju demokracji, które w oficjalnej polityce spychane są na margines.

 

Projekt realizowany w ramach IV edycji Festiwalu Sztuki i Społeczności Miasto Szczęśliwe.