Instytut Otwarty
instalacja performatywna Fundacji Strefa WolnoSłowa
29 listopada, godz. 18.00, wernisaż i oprowadzanie performatywne
30 listopada, godz. 11.00 – 18.00

Instytut Otwarty Strefy WolnoSłowej to kilkumiesięczny program artystyczno-edukacyjny skierowany do młodych twórczyń i twórców o różnym pochodzeniu kulturowym, to wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej. To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem. Osią projektu jest doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na „my” i „oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz innych mniejszości, jak również na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego.

Instalacja prezentowana w czasie Forum Przyszłości Kultury podsumowuje to edukacyjno-artystyczne doświadczenie i składa się z 10 prac przygotowanych przez uczestników i uczestniczki programu. Prace te są rezultatem ich refleksji nad metodami pracy artystycznej ze społecznościami, nad tym, jak czerpiąc z różnych dziedzin, tworzyć wydarzenia artystyczne z udziałem grup mniejszościowych, osób niezwiązanych profesjonalnie ze sztuką.

 

Twórcy i twórczynie: Sara Bagdi, Marta Bogdańska, Antonina Dukowicz, Karolina Gembara, Krystyna Jedrzejewska-Szmek, Jan Jurczak, Tomasz Kawecki, Olga Klochko, Pat Mic, Katarzyna Rychowiecka, Masha Zhuk

Opieka kuratorska: Alicja Borkowska, Agnieszka Różyńska, Igor Stokfiszewski

Produkcja: Weronika Chinowska, Magdalena Duszyńska-Sasin

Prowadzący i prowadzące warsztaty: Alicja Borkowska, Pietro Floridia, Krzysztof Łukomski, Sara Pour, Agnieszka Różyńska, Igor Stokfiszewski, Annelys de Vet, Łukasz Wójcicki

Grafika: Karolina Kotowska