„SOLIDARNOŚĆ I TROSKA”

Protesty społeczne w wielu polskich miejscowościach ujawniły niezwykłą energię obywatelek i obywateli, którzy sprzeciwiają się autorytarnym zapędom władz państwowych. Z tego masowego sprzeciwu i niezwykłej mobilizacji Polek i Polaków, szczególnie zaś młodego pokolenia, wyłania się wściekłość i bezkompromisowość, ale też potrzeba nowych zasad organizujących nasze społeczeństwo – zasad opartych na solidarności, trosce, sprzeciwie wobec dyskryminacji i przemocy.

Program Forum Przyszłości Kultury, organizowanego przez Teatr Powszechny w Warszawie od 2017 roku, jest odpowiedzią na sytuację społeczną w naszym kraju, skupia się na wspieraniu i prezentowaniu nowych, utopijnych wizji. Kulturę rozumiemy szeroko jako szereg czynników, które organizują całość naszego życia. Jesteśmy miejscem żywo reagującym na zmiany i nowe zjawiska, poddajemy je wnikliwej analizie.

Podczas tegorocznej edycji Forum zaprosiliśmy do współpracy kuratorskiej pięć aktywistek, związanych z ruchami społecznymi: Justynę Samolińską, Zuzannę Karcz, Jankę Świerżewską, Amel Manę i Julię Strzemińską. Wspólnie zastanowimy się, jak budować alternatywne wobec państwa relacje społeczne, oparte na równości i współpracy. Jak walczyć z patriarchalną przemocą? Jak budować społeczeństwo oparte na solidarności i trosce? Jak reagować na problemy związane ze zmianami klimatycznymi? Zaprosiliśmy aktywistki i aktywistów, badaczy i badaczki oraz artystki i artystów, by omówić te wyzwania i poszukać możliwych rozwiązań.

Forum Przyszłości Kultury 2021 realizowane jest dzięki wsparciu Europejskiej Fundacji Kultury.