Feminizacja – demokracja – praca. W stronę demokratycznej instytucji kultury
8 grudnia, godz. 11.30 – 13.30, Scena Duża Teatru Powszechnego

➤ uczestniczki:
– Agnes Quackels – dyrektorka artystyczna Kunstencentrum BUDA w Kortrijk w Belgii
– Katja Sonnemann – producentka teatralna, twórczyni projektu Academy for Performing Arts Producers
– Lara Staal – kuratorka, stale współpracuje m.in. z DAS Theatre w Amsterdamie oraz NT Gent

➤ moderatorzy: Agata Adamiecka-Sitek, Marta Keil, Igor Stokfiszewski

Nie ma żadnych wątpliwości: żeby przeżyć, musimy na nowo wymyślić nasz świat. Wobec wyeksploatowanych zasobów i nieodwracalnych zmian w ekosystemie nie możemy się dłużej upierać, że wzrost, konkurencyjność, wydajność i produktywność mogą stanowić racjonalne podstawy naszego funkcjonowania. Wobec wzrastających autorytaryzmów nie możemy akceptować hierarchii i podporządkowania jako fundamentów relacji społecznych. Musimy znaleźć sposób, by zastąpić je troską, solidarnością, relacyjnością i współsprawczością. Trzeba to zrobić wspólnie, tu i teraz.

Najlepszym miejscem, w którym możemy zacząć projektować i praktykować radykalną demokrację, są instytucje kultury – złożone organizmy, w których współistnieją różne grupy pracownic i pracowników, osób współpracujących oraz partnerów społecznych i odbiorców. Instytucje kultury mogą stać się laboratoriami nowego społecznego ładu. To tutaj możemy się przyjrzeć powszechnemu doświadczeniu pracy, które wpisuje nas w logikę wydajności i konkurencji i które tak często wiąże się z doświadczeniem władzy oraz alienacji. Tu możemy zaprojektować i przetestować mechanizmy, które uruchomią procesy feminizacji rozumianej jako dowartościowanie kategorii codzienności, relacyjności, kooperatywności, współodpowiedzialności, opieki, dbałości o dobro wspólne i podtrzymywanie życia, kulturowo kojarzonych jako kobiece.

W Teatrze Powszechnym trwa zaplanowany na 8 miesięcy proces przekształcenia logiki pracy, którego celem jest sprecyzowanie – wspólnie z załogą, współpracującymi artystkami i artystami oraz stroną społeczną – postulatów zmian, wynegocjowanie ich z dyrekcją i publiczne podpisanie porozumienia. To proces rozpoczynający walkę na rzecz zmiany reżimu pracy w kulturze i poza nią.

Konieczność przekształcenia działającej na pełnych obrotach fabryki festiwalowych hitów w miejsce twórczej pracy niosącej realną, a nie jedynie deklarowaną, polityczną zmianę jest jednym z najistotniejszych tematów debat wokół instytucji sztuk performatywnych w Europie. W związku z tym, zaprosiliśmy do Warszawy szczególnie ważne dla nas kuratorki, dyrektorki i producentki, które na rozmaitych polach podejmują próby demokratyzacji instytucji.

Podczas sesji opowiemy o procesie pracy nad „Porozumieniem”, przedstawimy jego podstawowe założenia oraz skonfrontujemy je z doświadczeniem naszych gości. Będziemy rozmawiać o udanych i nieudanych praktykach i rozwiązaniach oraz o tym, co może dzisiaj oznaczać feministyczna instytucja sztuki.