W stronę Roku Antyfaszystowskiego 2019. Sesja robocza
8 grudnia, godz. 13.50 – 15.20, Scena Mała Teatru Powszechnego

➤ wystąpienia robocze:
– Jakub Depczyński
– Bogna Stefańska i Aleksy Wójtowicz
– Michał Kozłowski
– Zuzanna Hertzberg

➤ moderator: Kuba Szreder

Kamieniem milowym na drodze wiodącej do organizacji Roku Antyfaszystowskiego był zjazd „Robotnice sztuki przeciw faszyzmowi”, który odbył się w październiku 2018 roku w Warszawie. Wzięły w nim udział: robotnice i robotnicy sztuki i nauki, koalicje aktywistyczne, kolektywy artystyczne, a także przedstawiciele i przedstawicielki instytucji artystycznych oraz organizacji pozarządowych. Delegatki i delegaci analizowali naturę faszystowskiego zagrożenia, dyskutowali o możliwych strategiach oporu, zastanawiali się nad tym, jak w tym celu wykorzystać kompetencje ludzi sztuki i możliwości instytucji artystycznych, oraz tworzyli pomysły na konkretne akcje. Wspólnie z istniejącymi koalicjami antyfaszystowskimi budowali podwaliny szerokiego frontu antyfaszystowskiego.

Po dwóch dniach owocnych obrad ustalono, że czas przejść do konkretów. Okazją ku temu mają być sesje plenarne, z których pierwsza ma zostać zorganizowana w ramach Forum Przyszłości Kultury, a kolejne planowane są w Lublinie i Gdańsku. W trakcie sesji warszawskiej delegaci i delegatki przedyskutują takie zagadnienia związane z organizacją Roku, jak ideowa definicja faszyzmu i antyfaszyzmu, mechanizmy tworzenia programu Roku oraz budowanie sojuszy z już funkcjonującymi inicjatywami. Tematy te będą prezentowane przez referentki i referentów, którzy przygotują grunt pod obrady plenum Roku Antyfaszystkowskiego.

Do udziału w pracach zaproszeni są wszyscy, którzy chcą się włączyć w działania. Poza tym Forum Przyszłości Kultury będzie okazją do dalszej, nieformalnej wymiany pomysłów na konkretne projekty. Estetycznego kleju do cementowania tych połączeń dostarczy Konsorcjum Praktyk Postartystycznych.

 

Rok Antyfaszystowski. Zaproszenie do działania
8 grudnia, 18.00 – 18.30, Scena Duża Teatru Powszechnego

Prezentacja idei Roku Antyfaszystowskiego i podsumowanie wyników sesji roboczej