Feminizacja polityki
9 grudnia, godz. 17.00 – 19.00, Scena Duża Teatru Powszechnego

➤ uczestnicy:
– dr Justyna Glusman
– ekonomistka i naukowczyni, działaczka społeczna
– Aldona Machnowska-Góra – zastępczyni dyrektora STUDIO teatrgalerii
– dr Ewa Rumińska-Zimny – ekonomistka
– Joanna Scheuring-Wielgus – polityczka i aktywistka
– dr Katarzyna Sztop-Rutkowska – socjolożka
– dr hab. Joanna Wowrzeczka – akademiczka, aktywistka i radna Cieszyna
– prof. Maciej Gdula – socjolog

➤ moderatorka: Agata Diduszko-Zyglewska

Edwin Bendyk: Manifest Kasandra, czyli słowo wstępne do debaty Feminizacja polityki

Coraz więcej kobiet w polityce samorządowej i centralnej na stanowiskach pozwalających podejmować decyzje to trend niosący nadzieję na przestawienie istotnej zwrotnicy i mocniejsze wybrzmienie w przestrzeni publicznej głosu przedstawicielek ponad połowy społeczeństwa.

Samo wyrównanie lub choćby zmniejszenie dysproporcji genderowych w organach władzy nie zapewni nam jednak automatycznie bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego, partycypacyjnego i ekologicznego modelu zarządzania. Żeby osiągnąć ten cel, musimy dokonać radykalnego remanentu pojęć, aksjomatów i narzędzi administrowania społeczeństwem, które w tej chwili stanowią według wielu nienaruszalne pole działania. Warunkiem prawdziwej zmiany jest zrewidowanie granic tego pola.

Postulat feminizacji polityki odpowiada na tę potrzebę i zawiera propozycję wprowadzenia nowych mechanizmów i narzędzi zmiany społecznej opartych na takich wartościach, jak: współpraca, transparentność, solidarność, troska i relacyjność, w opozycji do: hierarchiczności, arbitralnie ustalonego „naturalnego porządku”, wydajności, konkurencji i wzmożonej konsumpcji traktowanej jako wyznacznik sukcesu.

Jak przełożyć postulat feminizacji na praktykę zarządzania miastami, czy administrowania środkami ze wspólnego budżetu? Jak sprawić, żeby wymienione wartości realnie wpłynęły na codzienne praktyki w obszarach praw pracowniczych, opieki społecznej, mieszkalnictwa, praw kobiet czy edukacji? Jak skutecznie dotrzeć do mieszkańców z postulatami ekonomii złożoności i ideą postwzrostu zamiast nieustannego wzrostu PKB?

Proponujemy debatę, w trakcie której poszukamy odpowiedzi na te i inne pytania. Jej uczestniczki i uczestnicy zostali wybrani zgodnie z zasadą, by działać lokalnie, ale myśleć globalnie. To osoby, które w swoich aktywnościach wykraczają poza z góry wyznaczone i teoretycznie nienaruszalne pole działania.