Rok Antyfaszystowski. Zaproszenie do działania
8 grudnia, 18.00 – 18.30, Scena Duża Teatru Powszechnego

Prezentacja idei Roku Antyfaszystowskiego i podsumowanie wyników sesji roboczej