SŁOWNIK PRZYSZŁOŚCI WARSZTATY WYDOBYWCZE


➤ ➤ ➤  Słownik Przyszłości: algorytm
9 grudnia, 12.15 ‒ 14.30, Scena Mała Teatru Powszechnego


➤ prowadzenie: Mirosław Filiciak, Kuba Piwowar

Dane wejściowe:

  • pokaz filmu „Komputery” (1967), reż. Krzysztof Zanussi, 12 min
  • wykład wprowadzający: czym są dane? czym są algorytmy?

Algorytmiczne przetwarzanie danych:

  • klasyfikatory, cz. 1.
  • algorytm sortujący
  • dyskusja: w stronę etyki

Dane wyjściowe:

  • klasyfikatory, cz. 2.: spacer uprzywilejowanych

SELECT
Komputery_1967_rez_K_Zanussi_12_min as Dane_Wejsciowe,
Czym_sa_dane? as dane,
Czym_sa_algorytmy? as algorytmy,

CASE
WHEN klasyfikatory = 'cz_1' THEN 'Algorytmiczne_przetwarzanie_danych'
WHEN algorytmy = 'sortujacy' THEN 'Algorytmiczne_przetwarzanie_danych'
WHEN dyskusja = 'etyka' THEN 'Algorytmiczne_przetwarzanie_danych'
WHEN klasyfikatory = 'cz_2' THEN 'Dane_wyjsciowe_spacer_uprzywilejowanych'

ELSE dyskusja

END AS struktura

FROM
Mirek_Filiciak_i_Kuba_Piwowar.SWPS

WHERE
dane in ('Kulturoznawstwo', 'Socjologia', 'Nauki_spoleczne') AND
algorytmy in ('Etyka', 'Nauki_humanistyczne')

GROUP BY
1,2,3,4;