Deklaracja dostępności cyfrowej, komunikacyjnej i architektonicznej


Dostępność strony internetowej

data publikacji strony: 10.07.2017
data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 03.10.2019

 

Zgodność z ustawą o dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
1. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.
2. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych itp.).
3. Brak audiodeskrypcji dla materiałów wideo i multimedialnych.
4. Brak mapy serwisu.
5. Brak możliwości ustawienia kontrastu oraz automatycznego powiększenia czcionki. 

 

Deklaracja

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika umieszczone na stronie internetowej Forum Przyszłości Kultury (inicjatywa społeczna organizowana przez Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie) przedstawione są użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Treści są rozróżnialne, uhierarchizowane oraz prezentowane na różne sposoby, bez utraty informacji czy struktury. Zostały zaplanowane tak, aby żadna funkcjonalność nie posiadała limitu czasu. Strona nie projektuje migających treści, które mogłyby negatywnie wpływać na układ nerwowy człowieka, a poruszania się po niej nie zakłócają żadne dodatkowe komunikaty, czy aktualizacje. Język strony jest przejrzysty i zrozumiały, a sama treść wystarczająco rzetelna, by mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych odbiorców, włączając technologie asystujące.

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Forum Przyszłości Kultury zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.06.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiszowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety – automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Teatr Powszechny w Warszawie nie oferuje własnych, osobnych aplikacji mobilnych.


Dostępność architektoniczna

ADRES
ul. Jana Zamoyskiego 20
dzielnica: Praga Południe
03-801 Warszawa

 

KOORDYNATORZY DOSTĘPNOŚCI
Natalia Cierniak
798 033 800; n.cierniak@powszechny.com


Anna Dręgowska
wtorek – piątek: 17:00 – do rozpoczęcia ostatniego spektaklu;
sobota – niedziela: godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.

 

WEJŚCIE DO TEATRU

Do Teatru prowadzą 3 wejścia: wejście główne, wejście od kawiarni Stół Powszechny – wejście do restauracji oraz wejście na Scenę Dream Adoption Society, po prawej stronie od wejścia głównego. 

Wszystkie wejścia do Teatru znajdują się na poziomie chodnika, bez konieczności używania pochylni, szerokość drzwi, których oba skrzydła mogą być otwarte na oścież, jest wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

 

DOJAZD DO TEATRU


rowerem
Przed Teatrem na rowerzystów czekają profesjonalne stojaki rowerowe oraz stacja wypożyczalni rowerów Veturilo.

 

samochodem
Parking strzeżony (płatny) przy Teatrze. Parking niestrzeżony po drugiej stronie Alei Zielenieckiej, na błoniach Stadionu Narodowego.

 

metrem
M2 (II linia metra); stacja: Stadion Narodowy

 

tramwajem
przystanek: Al. Zieleniecka 05 –> Kijowska, linie: 3, 6, 7, 25, 26
przystanek: Al. Zieleniecka 06 –> Lubelska, linie: 3, 6, 22, 26
przystanek: Al. Zieleniecka 07 –> Rondo Waszyngtona, linie: 7, 22, 25

 

autobusem
przystanek: Al. Zieleniecka 01 –> Rondo Waszyngtona, linie: 123, 138, 146, 147, 166, 509, 517, N02
przystanek: Al. Zieleniecka 02 –> Kijowska, linie: 123, 138, 146, 147, 166, 509, 517, N02
przystanek: Al. Zieleniecka 03 –> Kijowska, linie: N03, N21, N71
przystanek: Al. Zieleniecka 04 –> Lubelska, linie: 125, 135, 202, N03, N21, N71
przystanek: Al. Zieleniecka 09 –> Sokola, linie: 125, 135, 202.

 

Szybką Koleją Miejską (SKM)
linie: S1 i S2, przystanek: Warszawa Stadion
 

Kolejami Mazowieckimi (KM)
przystanki: Warszawa Stadion i Warszawa Wschodnia

 

Zaplanuj podróż komunikacją miejską na: jakdojade.pl

 
 

KASA BILETOWA i SZATNIE

W obiekcie znajduje się jeden punkt kasowy oraz ogólnodostępne dwie szatnie na parterze (jedna dla Sceny Małej, w głównym foyer, druga, większa, dla Sceny Dużej, w dalszym foyer). Kasjer oraz szatniarze mają możliwość wyjścia z kasy/szatni i indywidualnej obsługi widza. 

 
TEATR BEZ BARIER

Teatr Powszechny dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością (udogodnienia architektoniczne, przystosowane toalety i szerokie windy). Osoby, które potrzebowałyby dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorami dostępności minimum 3 dni przed wizytą w Teatrze, w celu omówienia szczegółów.
 

INFORMACJE DLA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH

Teatr wyposażony jest w udogodnienia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim po terenie holu kasowego, foyer oraz widowni wszystkich trzech scen. Do holu kasowego można dostać się bezpośrednio z chodnika. Do foyer głównego prowadzą szerokie drzwi, które przed spektaklem są zawsze otwarte. Widownia Sceny Dużej znajduje się na parterze Teatru. Na widownię Sceny Małej i Sceny Dream Adoption Society można dostać się windą. Przy każdej ze scen znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.


SCENA DUŻA
Scena Duża znajduje się na parterze (wejście główne).
Scena posiada 2 dodatkowe wejścia na parterze przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Po obu stronach widowni znajdują się przejścia pochylne. Pierwsze i ostatnie miejsce w każdym rzędzie strefy I może być przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które podczas spektaklu chciałyby siedzieć w fotelu teatralnym (wózek może stanąć obok miejsca, na którym siedzi widz).


Osoby, które chcą oglądać spektakl siedząc na wózku, mogą zająć miejsca przy I i II rzędzie, po obu stronach widowni. Szatnia Sceny Dużej znajduje się we foyer głównym Teatru, na parterze. Aby dostać się do szatni, należy skorzystać z podjazdu lub pokonać 4, oznaczone żółto-czarną taśmą, schody.


Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, we foyer-galerii, w pobliżu trzeciego wejścia na widownię Sceny Dużej. Scena Duża posiada balkon, który nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 


SCENA MAŁA

Scena Mała znajduje się na 1. piętrze (wejście główne). Dla widzów dostępna jest winda. Trzy miejsca w pierwszym rzędzie, po obu stronach widowni, mogą być przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które podczas spektaklu chciałyby siedzieć w fotelu teatralnym.
Osoby, które chcą oglądać spektakl siedząc na wózku, mogą zająć miejsca przy I rzędzie, po obu stronach widowni.
Szatnia Sceny Małej znajduje się na parterze, po lewej stronie holu kasowego.  
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie od wejścia na Scenę Małą.


SCENA DREAM ADOPTION SOCIETY
Scena Dream Adoption Society posiada oddzielne wejście, po prawej stronie od wejścia głównego do Teatru i znajduje się na 1. piętrze. Dla widzów dostępna jest winda. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na 2. piętrze.

 

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

Teatr dysponuje sprzętem do realizacji spektakli z audiodeskrypcją.

 

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU

Teatr nie posiada stałej pętli indukcyjnej, jednak w przyszłości chcielibyśmy ją zainstalować zarówno na widowni, jak i w Kasie biletowej Teatru. Teatr posiada natomiast przenośne pętle indukcyjne – zapotrzebowanie należy zgłaszać do koordynatorów dostępności lub podczas rezerwacji biletów. 
Teatr organizuje co pewien czas pokazy spektakli z tłumaczeniem na język migowy. 

 

SALA WARSZTATOWA

W Teatrze, na poziomie –1, znajduje się sala warsztatowa. Uczestnicy warsztatów mogą korzystać z windy. 

 

SYSTEMY ALARMOWE
System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową, bez sygnałów wizualnych. W przypadku konieczności ewakuacji, realizowana jest procedura koordynacji ewakuacji, nadzorowana przez strażaka oraz obsługę widowni.
 

INFORMACJE DODATKOWE

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Program

Teatr Powszechny co roku uczestniczy w Tygodniu Kultury bez Barier. Organizuje spotkania i warsztaty z aktorami, wystawy kostiumów i rekwizytów, pokazy efektów specjalnych (światło/dźwięk) oraz spacery po przestrzeniach na co dzień niedostępnych dla widzów.

W latach ubiegłych Teatr współpracował z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i Fundacją Kultury bez barier. W ramach projektu „Poza Ciszą i Ciemnością” zostały zrealizowane spektakle z audiodeskrypcją i napisami: 15 maja 2011 „Zły”, w reż. Jana Buchwalda; 10 listopada 2011 „Koriolan”, w reż. Gabriela Gietzky’ego; 12 grudnia 2011 „Pornografia” w reż. Waldemara Śmiagasiewicza; 17 listopada 2012 „Dzień Walentego” w reż. Iwony Kempy; 25 maja 2012 „Zbrodnia i kara”, w reż. Waldemara Śmigasiewicza; 9 maja 2013 „Wariat i zakonnica”, w reż. Igora Gorzkowskiego; 7 czerwca 2015 „Wojna i pokój” w reż. Marcina Libera. Najnowszym spektaklem zrealizowanym z audiodeskrypcją jest „Superspektakl” w reż. Justyny Sobczyk i Jakuba Skrzywanka.
W ramach Festiwalu Kultury bez Barier teatr oferuje osobm z niepełnosprawnościom i ich asystentom specjalne zniżki.
Dodatkowo Pracownicy Sekcji Obsługi Widowni brali udział w warsztatach antydyskryminacyjnych i szkoleniach z obsługi Widzów z niepełnosprawnościami.

 

Projekt Teatr na migi 
W ramach projektu Teatr na migi w listopadzie 2015 roku w Teatrze Powszechnym odbyły się warsztaty dla młodzieży prowadzone przez aktorki – Paulinę Holtz i Karinę Seweryn. Uczestnicy warsztatów mogli poznać kulisy Teatru, odwiedzić pracownie, magazyny kostiumów, perukarnię, garderoby, bufet teatralny oraz scenę. Warsztaty i spacer odbywały się z udziałem tłumacza języka migowego.

Teatr na Migi to projekt, który miał przybliżyć głuchym świat teatru - bogaty i fascynujący, w Polskim Języku Migowym. W ramach projektu odbyły się trzy warsztaty w trzech teatrach warszawskich – Powszechnym, Studio i Dramatycznym. Podczas warsztatów uczestnicy znajdowali nowe znaki migowe dla pojęć teatralnych. Efektem pracy uczestników warsztatów, konsultantów i tłumacza ma być stworzenie Słownika pojęć teatralnych w PJM.

Projekt Teatr na migi dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Teatr 2015 – Promesa.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe dotyczące deklaracji

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest:
Mateusz Węgrzyn, m.wegrzyn@powszechny.com, +48 22 818 21 92.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Procedura wnioskowo-skargowa:

KAŻDY MA PRAWO DO WYSTĄPIENIA Z ŻĄDANIEM ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ, APLIKACJI MOBILNEJ LUB JAKIEGOŚ ICH ELEMENTU. MOŻNA TAKŻE ZAŻĄDAĆ UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI ZA POMOCĄ ALTERNATYWNEGO SPOSOBU DOSTĘPU, NA PRZYKŁAD PRZEZ ODCZYTANIE NIEDOSTĘPNEGO CYFROWO DOKUMENTU, OPISANIE ZAWARTOŚCI FILMU BEZ AUDIODESKRYPCJI ITP.

ŻĄDANIE POWINNO ZAWIERAĆ DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ŻĄDANIE, WSKAZANIE, O KTÓRĄ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB APLIKACJĘ MOBILNĄ CHODZI ORAZ SPOSÓB KONTAKTU. JEŻELI OSOBA ŻĄDAJĄCA ZGŁASZA POTRZEBĘ OTRZYMANIA INFORMACJI ZA POMOCĄ ALTERNATYWNEGO SPOSOBU DOSTĘPU, POWINNA TAKŻE OKREŚLIĆ DOGODNY DLA NIEJ SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA TEJ INFORMACJI.

PODMIOT PUBLICZNY POWINIEN ZREALIZOWAĆ ŻĄDANIE NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 7 DNI OD DNIA WYSTĄPIENIA Z ŻĄDANIEM. JEŻELI DOTRZYMANIE TEGO TERMINU NIE JEST MOŻLIWE, PODMIOT PUBLICZNY NIEZWŁOCZNIE INFORMUJE O TYM WNOSZĄCEGO ŻĄDANIE, KIEDY REALIZACJA ŻĄDANIA BĘDZIE MOŻLIWA, PRZY CZYM TERMIN TEN NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 2 MIESIĄCE OD DNIA WYSTĄPIENIA Z ŻĄDANIEM.

JEŻELI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ NIE JEST MOŻLIWE, PODMIOT PUBLICZNY MOŻE ZAPROPONOWAĆ ALTERNATYWNY SPOSÓB DOSTĘPU DO INFORMACJI. W PRZYPADKU, GDY PODMIOT PUBLICZNY ODMÓWI REALIZACJI ŻĄDANIA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI LUB ALTERNATYWNEGO SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI, WNOSZĄCY ŻĄDANIE MOŻNE ZŁOŻYĆ SKARGĘ W SPRAWIE ZAPEWNIANA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ, APLIKACJI MOBILNEJ LUB ELEMENTU STRONY INTERNETOWEJ, LUB APLIKACJI MOBILNEJ. PO WYCZERPANIU WSKAZANEJ WYŻEJ PROCEDURY MOŻNA TAKŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH: www.rpo.gov.pl