„Gdzie tworzy się kultura? Sektor NGO w Europie Środkowej i Wschodniej” – dyskusja

27 maja (sobota), godz. 12:30 – 14:00, Scena Mała Teatru Powszechnego w Warszawie. Debata w j. angielskim tłumaczona symultanicznie na j. polski (słuchawki). 

 

➤ prowadzenie: Igor Stokfiszewski

➤ uczestniczki i uczestnicy: 
Izabela Jasińska – Zastępczyni Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Lesia Kulchynska – kuratorka Visual Culture Research Center w Kijowie
Katarina Pavić – działaczka kulturalna, badaczka społecznego sektora kultury w dawnej Jugosławii związana z Goldsmiths University w Londynie
Tereza Stejskalová – kuratorka związana z międzynarodową organizacją tranzit, współtwórczyni praskiego niezależnego Biennale Matter of Art.

 

Realizowane w Warszawie programy angażujące władze samorządowe i środowisko pozarządowe, takie jak „Społeczna Instytucja Kultury” czy „Otwarte sąsiedztwo” (program dotyczący współzarządzania przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym na przykładzie Osiedla Jazdów), to próby instytucjonalnego wzmocnienia społecznego sektora kultury. Podobne starania podejmowane są w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie władze samorządowe i krajowe dostrzegają potencjał działalności kulturalnej realizowanej w środowisku pozarządowym, a zarazem bariery rozwojowe tego sektora.

Podczas debaty w gronie osób zaangażowanych w społeczne sektory kultury w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ekspertów i ekspertek w dziedzinie polityk publicznych, badaczek i badaczy kultury, porównamy rozwiązania obecne w krajach regionu i zastanowimy się nad możliwościami wsparcia ze strony struktur Unii Europejskiej dla instytucjonalizowania się społecznych sektorów kultury.