Debata „Jak ocalić świat? Koniec męskiej dominacji”


➤ nagranie wideo debaty: www.facebook/teatrpowszechny/jakocalicswiatkoniecmeskiejdominacji

➤ kiedy: 30 października (wtorek), godz. 19.00
➤ gdzie: Teatr Powszechny w Warszawie, ul. Zamoyskiego 20 (foyer główne)
➤ uczestnicy:
– Monika Szczepaniak – kulturoznawczyni zajmująca się kulturowymi aspektami męskości
– Monika Sadkowska – aktywistka klimatyczna, współorganizatorka Obozu dla Klimatu
– Mirosław Filiciak – medioznawca, badacz cywilizacji cyfrowej
➤ prowadzenie: Edwin Bendyk („Polityka”)

Wolne żarty! Czyż Amerykanie nie oddali władzy Donaldowi Trumpowi, uznając, że lepiej będzie nimi kierował mizogin i ksenofob, niż liberałka Hillary Clinton? A Rosja, Węgry, Turcja i dziesiątki innych krajów, w których władza nierozerwalnie związana jest z kultem macho? A świat cyfrowych technologii i Internetu? Niemal całkowicie, od Wikipedii, przez cyfrowe korporacje, aż po hackerspace’y, podlega kontroli mężczyzn. Cóż z tego – to świat przeszłości, który stanął na krawędzi społecznej i ekologicznej katastrofy. Świat, w którym w obronie męskiej dominacji coraz częściej pojawia się przemoc, oznaczająca jednak faktyczną bezsiłę. Bezsiłę, której miarą jest niezdolność do odpowiedzi na pytanie: jak ocalić świat?


➤ strona spektaklu „Jak ocalić świat na małej scenie?”: www.powszechny.com/jakocalicswiatnamalejscenie