FORUM PRZYSZŁOŚCI KULTURY – PRAGA

„Publiczna instytucja kultury XXI wieku”.
20 – 21 września 2022, czeski teatr Divadlo pod Palmovkou w Pradze.

 

Jakie perspektywy filozoficzne i społeczne wyznacza dziś dla nas teatr jako publiczna instytucja kultury? Czy idea Nowego Europejskiego Bauhausu może być dla niego kompasem? Jak argumenty za utrzymaniem publicznych instytucji kultury mogą obronić się w obliczu współczesnych kryzysów? Jak w idealnym świecie należy rozwijać ugruntowany i niezależny teatr? W jaki sposób potencjał instytucji kultury może być lepiej wykorzystywany przez miasta i społeczności, a z jakimi problemami ekonomicznymi i legislacyjnymi instytucje wciąż muszą się borykać?

Odpowiedzi na powyższe pytania będziemy szukać podczas Forum Przyszłości Kultury w Pradze, którego hasło brzmi: „Teatr jako publiczna instytucja kultury XXI wieku”. Czeskie Forum odbywa się w ramach warszawskiego Forum Przyszłości Kultury, które zostało zainicjowane w 2017 roku przez warszawski Teatr Powszechny, a którego kolejna edycja zaplanowana jest na weekend 14-16 października.

 

Więcej informacji: tutaj

 

PROGRAM POLSKO-CZESKIEGO FORUM PRZYSZŁOŚCI KULTURY


WTOREK, 20 WRZEŚNIA, GODZ. 10:00 – 14:00

➤ 10:00 – 10:15 – powitanie:

Hana Třeštíková, radna ds. kultury miasta Praga
Michal Lang, dyrektor teatru Divadlo pod Palmovkou

 

➤ 10:15 – 10:30 – kluczowe uwagi: „Nowy Europejski Bauhaus i publiczne instytucje kultury”.

Mária Beňačková Rišková, kuratorka, redaktorka i niezależna ekspertka w dziedzinie designu, multimediów i dziedzictwa kulturowego, członkini Joint Research Centre (Wspólnego Centrum Badawczego) Komisji Europejskiej, które zapewnia niezależne doradztwo naukowe i przyczynia się do tworzenia polityk UE.

 

➤ 10:30 – 11:30 – dyskusja panelowa: „Jakie wyzwania stoją przed teatrem jako publiczną instytucją kultury XXI wieku?”.

każde wystąpienie wprowadzające: 5 min

Stanislav Moša, dyrektor Teatru Miejskiego w Brnie, przewodniczący Stowarzyszenia Teatrów Zawodowych

Lenka Havlíková, dyrektorka Teatru X10, przewodnicząca Stowarzyszenia Teatrów Niezależnych

Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, inicjator Forum Przyszłości Kultury

Michal Lang, dyrektor teatru Divadlo pod Palmovkou w Pradze

 

➤ 11:30 – 12:00 – przerwa

 

➤ 12:00 – 13:00 – dyskusja panelowa: „Jakie wyzwania stoją przed publiczną instytucją kultury w XXI wieku?”.

każde wystąpienie wprowadzające: 5 min

Václav Janoščík, pedagog kilku uczelni artystycznych, kurator, teoretyk zajmujący się szeroką gamą tematów, od sztuki współczesnej po kulturę popularną

Jiří Sulženko, dyrektor Departamentu Kultury i Turystyki miasta Praga

Olga Škochová, kierowniczka ds. planowania kulturalnego ONplan

Maté Gáspár, Budapest Brand Nonprofit P.L.C.

 

➤ 13:15 – 14:00 – pytania i odpowiedzi, dyskusja, wnioski

moderatorzy: Jan Jiřík i Martina Pecková Černá

 

➤ 19:00 – przedstawienie „Romeo i Julia” w reż. Alina Neguțoiu w Divadlo pod Palmovkou

 

ŚRODA, 21 WRZEŚNIA, GODZ. 14:00 – 17:00

➤ 14:00 – 14:15 – powitanie

 

➤ 14:15 – 15:45 – grupa dyskusyjna I: „Ekonomia publicznych teatrów – uwarunkowania, przeszkody, nadzieje i wizje”.

wystąpienia wprowadzające:

Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, Polska

David Gerneš, dyrektor Morawskiego Teatru Olomouc, Czechy

Jana Dvořáková, dyrektorka administracyjna Teatru Narodowego w Pradze, Czechy 

moderator: Jan Jiřík

 

➤ 14:15 – 15:45 – grupa dyskusyjna II: „Ustawodawstwo dot. współczesnych teatrów – uwarunkowania, przeszkody, nadzieje i wizje”.

wystąpienia wprowadzające:

Paweł Sztarbowski, zastępca dyrektora ds. programowych Teatru Powszechnego w Warszawie, Polska

Zdeněk Pánek, kierownik biura dyrektora generalnego Teatru Narodowego w Pradze, Czechy

Martina Hájková, Stowarzyszenie Teatrów Profesjonalnych

moderator: Martina Pecková Černá

 

➤ 16:00 – 17:00 – prezentacje tez z dyskusji w grupach, wnioski

 

➤ 16:50 – 17:00 – podsumowanie, pożegnanie i zaproszenie do uczestnictwa w Forum Przyszłości Kultury w Warszawie (14-16 października).

 

„Forum Przyszłości Kultury Praga: publiczna instytucja kultury XXI wieku” jest organizowane przez praskie Divadlo pod Palmovkou i jest częścią Forum Przyszłości Kultury, które zostało zainicjowane w 2017 roku przez warszawski Teatr Powszechny w odpowiedzi na rosnące dążenia do centralizacji kultury przez narodowy aparat państwowy. Forum to bezpieczna przestrzeń tworzenia wizji otwartej, różnorodnej i integracyjnej kultury, która odpowiada na wyzwania XXI wieku. Inicjuje współpracę z artystami, aktywistami, naukowcami, politykami i urzędnikami, czyli osobami, które poprzez krytyczną analizę rzeczywistości kształtują wyobraźnię społeczną. Jego głównym celem jest promowanie różnorodności społecznej i kultury obywatelskiej.

 

Organizatorem Forum Przyszłości Kultury jest polski Teatr Powszechny dzięki wsparciu miasta stołecznego Warszawa. Tegorocznymi partnerami zagranicznym są, oprócz Divadlo pod Palmovkou, również Jam Factory Art Center ze Lwowa w Ukrainie.

 

Program praski jest przygotowywany we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatrów Profesjonalnych Republiki Czeskiej Kreativní Praha z.ú. oraz siecią PACE.V4 (Performing Arts Central Europe – Visegrád Countries Focus), koordynowaną przez Instytut Sztuki – Instytut Teatralny. Forum zbiegło się w czasie z European Creative Industries Summit 2022, organizowanym wspólnie przez European Creative Business Network i Kreativní Praha, z.ú. pod auspicjami czeskiej prezydencji w Radzie UE.