2022-10-15 11:00
Forum Przyszłości Kultury – edycja jesienna – dzień 2
Teatr Powszechny w Warszawie
12.30 — 13.10
Scena Mała Teatru Powszechnego
18.15 – 19.30
sala InSzPer w Teatrze Powszechnym w Warszawie
22.00 – 1.00
foyer główne Teatru Powszechnego w Warszawie