Z Forum Przyszłości Kultury współpracują:

Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta i pisarz, pracuje w tygodniku „POLITYKA”, gdzie kieruje działem nauki. Autor książek: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2002), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci (2004), Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu (2009) oraz Bunt Sieci (2012). W 2014 r. wspólnie z Jackiem Santorskim i Witoldem Orłowskim opublikował książkę Jak żyć w świecie, który oszalał. Na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi wykład o kulturze cyfrowej w ramach kierunku „język i społeczeństwo”. Wykładowca Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością. W Centrum Nauk Społecznych PAN (Graduate School for Social Research) prowadzi seminarium o nowych mediach. Zastępca redaktora naczelnego magazynu naukowego „Kultura i rozwój”. Należy do Polskiego PEN Clubu. Jest członkiem European Council on Foreign Research.

Agata Diduszko-Zyglewska – dziennikarka, działaczka społeczna, polityczka Lewicy, w 2018 roku wybrana na radną Warszawy. Współautorka mapy kościelnej pedofilii i raportu o tuszowaniu pedofilii przez polskich biskupów. Autorka książki Krucjata polska i współautorka książki Szwecja czyta. Polska czyta. Członkini zespołu Krytyki Politycznej i Rady Kongresu Kobiet. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą" i portalem Vogue.pl.

Justyna Samolińska – publicystka, działaczka związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, zawodowo związana z partią Razem, pracuje też z dziećmi z rodzin defaworyzowanych na Pradze Północ w Warszawie. Feministka, antyfaszystka, uczestniczka blokad eksmisji.