SOLIDARNOŚĆ I TROSKA

Progresywny projekt dla kultury i znalezienie nowych narracji jest nam dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Stoimy w obliczu niemożliwej do zignorowania napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. Doświadczamy nieodwracalnych zmian społecznych, jakie przyniosła pandemia COVID-19 oraz przemian politycznych i pokoleniowych spowodowanych kolejnymi zrywami obywateli występujących przeciwko populistycznym władzom i broniących demokratycznych wartości. Zrozumieliśmy, że katastrofa klimatyczna jest realnym zagrożeniem. W obliczu tych kryzysów oraz gwałtownej przemiany rzeczywistości społecznej i politycznej, należy na nowo zdefiniować pojęcie kultury oraz zadania i powinności instytucji, które ją tworzą. Właśnie tymi zagadnieniami będziemy zajmować się podczas Forum Przyszłości Kultury. Hasło tegorocznej edycji to: „Solidarność i troska” – to te wartości uznajemy za podwaliny nowego myślenia o kulturze i społeczeństwie.

Program Forum Przyszłości Kultury, organizowanego przez Teatr Powszechny w Warszawie od 2017 roku, jest odpowiedzią na sytuację społeczną w naszym kraju, skupia się na wspieraniu i prezentowaniu nowych, czasem utopijnych wizji. Kulturę rozumiemy jako szereg czynników, które organizują całość naszego życia. Mówiliśmy o tym wobec naporu populizmu, ingerującego w życie polityczne współczesnych demokracji. Wspieraliśmy progresywne wartości, gdy nasilała się faszyzacja życia społecznego, ale rósł też opór i samoorganizacja obywateli. Przyglądaliśmy się trendom we współczesnej kulturze, próbując budować porozumienie między ludźmi kultury a ruchami społecznymi. Obserwowaliśmy ruchy buntu i dyskutowaliśmy o przemianach instytucjonalnych w polskim sektorze kultury.

Musimy nie tylko zastanawiać się nad nowatorskim projektem dla kultury, ale też nad rozwiązaniem problemów, z którymi się mierzymy. Kultura, o której myślimy, tworzona jest zarówno w dużych i średnich miastach, jak i w maleńkich ośrodkach. W wielkich instytucjach, domach kultury, ale też w internecie czy na ulicy podczas obywatelskich protestów. Nierozerwalną częścią tak rozumianego pojęcia kultury są tematy związane z ekologią i zmianami klimatycznymi, migracjami oraz prawami kobiet i osób LGBT+.

Aby pokazać tę różnorodność i zastanowić się nad przedefiniowaniem społecznej roli kultury, pierwsza część Forum odbywała się, w odróżnieniu do poprzednich edycji, poza Warszawą. Od połowy kwietnia do początku czerwca spotkaliśmy się w 12 różnych miejscach w Polsce – chcieliśmy pokazać zróżnicowanie polskiej kultury i tematów, które są dzisiaj dla niej istotne. Między 14 a 16 października 2022 r. zapraszamy na spotkanie do Warszawy – wspólnie z naszymi regionalnymi i zagranicznymi partnerami będziemy mówić o wyzwaniach, jakie dziś przed nami stoją. Zapraszamy nie tylko do rozmowy o budowaniu kultury wokół wartości, takich jak solidarność i troska. Zapraszamy was do wspólnego działania.

Forum Przyszłości Kultury 2022 organizowane jest dzięki wsparciu m.st. Warszawy.