PEŁNY PROGRAM FORUM ➤ POBIERZ [kliknij na tekst]

 

Tegoroczne Forum Przyszłości Kultury organizujemy pod hasłem: „Solidarność i troska”. Po 12 wydarzeniach organizowanych wiosną w całej Polsce oraz wrześniowym spotkaniu w czeskiej Pradze, 14, 15 i 16 października zapraszamy Was do Warszawy!

Jesteśmy świadkami niemożliwej do zignorowania napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. Doświadczamy nieodwracalnych zmian społecznych, jakie przyniosła pandemia COVID- 19 oraz przemian politycznych i pokoleniowych spowodowanych kolejnymi zrywami obywateli występujących przeciwko populistycznym władzom i broniących demokratycznych wartości. Zrozumieliśmy, że katastrofa klimatyczna jest realnym zagrożeniem. W obliczu tych kryzysów oraz gwałtownej przemiany rzeczywistości społecznej i politycznej, należy na nowo zdefiniować pojęcie kultury oraz zadania i powinności instytucji, które ją tworzą.

W październiku porozmawiamy więc o nowej geopolitycznej rzeczywistości i spróbujemy nakreślić nową wizję kulturalną dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pokażemy oddolną organizację obywateli i obywatelek, którzy zdali egzamin tam, gdzie zawiodło państwo. Będziemy też mówić o klimacie i politycznych konsekwencjach jego zmian. Przedstawimy działania Grupy Granica.

Przede wszystkim jednak zaprosimy uczestników do dyskusji nad przeobrażającymi się instytucjami kultury. Jak progresywne podmioty powinny się rozwijać? Jakie nowe obowiązki podjąć? Jak działać i reagować w czasie ciągłych przemian i kryzysów? Jak integrować nowych mieszkańców Polski? Na te wszystkie pytania spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedź w połowie października. Zapraszamy Państwa do dyskusji!