Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Więcej informacji: tutaj  

Jesteśmy niezależną polską organizacją pozarządową, której założenie w 1989 roku było poprzedzone siedmioletnią działalnością pracującego w podziemiu od 1982 roku Komitetu Helsińskiego w Polsce.

Naszą misją jest obrona praw człowieka, demokracji i praworządności.

Działamy po to, by prawa człowieka, gwarantowane w traktatach międzynarodowych i Konstytucji, były przestrzegane i chronione w praktyce.

Pracujemy w Polsce, na poziomie Unii Europejskiej, a także w państwach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i regionu Kaukazu.

Jesteśmy największą w Europie Środkowej i Wschodniej i najbardziej doświadczoną organizacją ekspertów i ekspertek w dziedzinie praw człowieka, swoją wiedzę wykorzystujących w praktycznym działaniu.

Bronimy tych, których prawa podstawowe zostały naruszone. Patrzymy na ręce władzy. Jesteśmy rzecznikami praw człowieka w parlamencie, przed sądami i innymi instytucjami w Polsce i za granicą, a także w mediach.

Służymy pomocą innym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. Wspieramy i łączymy ze sobą obrońców praw człowieka. Bronimy represjonowanych aktywistów.

Nie uczestniczymy w walce o władzę i partyjnej polityce – w tym sensie jesteśmy organizacją konsekwentnie apolityczną.

Czym się zajmujemy?

Spośród polskich organizacji działających na rzecz praw człowieka zajmujemy się najszerszym spektrum spraw.

W obecnie realizowanej przez nas strategii koncentrujemy się przede wszystkim na praworządności, prawie do sądu i rzetelnego procesu sądowego, swobodzie działania społeczeństwa obywatelskiego i mediów, równym traktowaniu, prawach osób migrujących, prawie do życia i wolności od tortur oraz prawach człowieka wobec kryzysu ekologicznego.

Praw Człowieka