Warszawskie Obserwatorium Kultury

Więcej informacji: tutaj 

Obserwujemy procesy zachodzące we współczesnej kulturze i społeczeństwie, gromadzimy wiedzę i dzielimy się zasobami. Wierzymy, że łączenie sztuki i wiedzy pozwala lepiej rozumieć świat i świadomie kształtować przyszłość.

Czym się zajmujemy? Realizujemy społecznie wartościowe projekty artystyczne i badawcze. Opracowujemy innowacyjne narzędzia i rozwiązania wspierające rozwój i profesjonalizację sektora kultury. Tworzymy przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń, budujemy sieci współpracy, łącząc ludzi, miejsca i idee. Inicjujemy debatę publiczną w duchu otwartości i dostępności.

Nasze wartości to: otwartość, współpraca, różnorodność, dostępność, rzetelność.

Obserwatorium Kultury