Karolina Kapralska

Pracuje w Teatrze Powszechnym w Warszawie, wcześniej związana m.in.
z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Boska Komedia. Kuratorka projektów kulturalno-społecznych (m.in. Powszechnych Spotkań Klimatycznych i W Polsce nie ma faszyzmu). Działaczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, antyfaszystka, wspiera różne inicjatywy aktywistyczne.

Kapralska
fot. Marianna Kulesza