Zuzanna Karcz

Popularyzatorka edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej i klimatycznej. Zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka, skupiające się na tematyce praw kobiet i osób nieheteronormatywnych. Studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Rady Programowej OEES (Open Eyes Economy Summit). Zaangażowana m. in. w Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+.

Karcz
fot. Marianna Kulesza