Igor Stokfiszewski

Badacz, uczestnik i inicjator działań z zakresu teatru społecznego, teatru wspólnoty i sztuki zaangażowanej, aktywista, członek zespołu Krytyki Politycznej. Autor książek Zwrot politycznyPrawo do kultury , redaktor e-booka Culture and Development: Beyond Neoliberal Reason i współredaktor m.in. tomów Sztuka ze społecznością,Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków oraz Jerzy Grotowski – Teksty zebrane.

Stokfiszewski
fot. Marianna Kulesza