Paweł Sztarbowski

Doktor nauk humanistycznych, dramaturg. Był związany z Instytutem Teatralnym, Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Od 2014 r. pracuje w Teatrze Powszechnym w Warszawie jako zastępca dyrektora ds. programowych. Wykłada w Akademii Teatralnej w Warszawie i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy PAN. Laureat teatralnej nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz teatralnej nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sztarbowski
fot. Marianna Kulesza