Igor Stokfiszewski - wprowadzenie do debaty „Siła kultury przeciw kulturze władzy. Co zrobić, by populistyczne państwo przegrało wojnę z kulturą?”
http://krytykapolityczna.pl/kultura/sila-kultury-przeciw-kulturze-wladzy/