Kontekstem dla Forum są teksty zamówione u wybitnych humanistów:

1. Inga Iwasiów - „Przyszłość. To nie jest nowa przeszłość” (PDF) 2. Grzegorz Niziołek - „Kultura w liczbie pojedynczej i sztuka przeżycia” (PDF) 3. Jacek Dukaj - „Sztuka w czasach sztucznej inteligencji” (PDF) 4. Renata Lis - „LESBOS I ŁĄCZKA” (PDF) 5. Łukasz Orbitowski - „I jak wam się podoba?” (PDF) 6. Katarzyna Tubylewicz - „Kultura nas wyleczy” (PDF) 7. Ewa Majewska - „Feministyczna, prawie zautomatyzowana utopia (bez)pracy de luxe w kulturze. Garść propozycji” (PDF) 8. Agnieszka Jakimiak - „POCZTÓWKI Z PRZYSZŁOŚCI” (PDF) 9. Przemysław Czapliński - „Kontrspołeczeństwo i kultura” (PDF) 10. Tomasz Kozak - „Kultura przyszłości” (tekst będzie wkrótce dostepny w wersji PDF)

 

Teksty dodatkowe:

Urszula Schwarzenberg-Czerny - Potrzeba lepszej organizacji. Relacja z Forum Przyszłości Kultury

Igor Stokfiszewski - wprowadzenie do debaty „Siła kultury przeciw kulturze władzy. Co zrobić, by populistyczne państwo przegrało wojnę z kulturą?”
http://krytykapolityczna.pl/kultura/sila-kultury-przeciw-kulturze-wladzy/

List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do uczestników Forum (odpowiedź na zaproszenie do udziału w FPK) Kulturo-futuro - publikacja podsumowująca konferencję „Kulturo-futuro. Poza granice wyobraźni” - program „Miasto przyszłości”, Europejska Stolica Kultury 2016 (PDF)