Kultura zaangażowana – debata

niedziela, 16 października, godz. 13.00 – 14.30
Scena Duża Teatru Powszechnego w Warszawie

➤ prowadzenie: Iwona Kurz, Jan Sowa

➤ uczestniczki i uczestnicy: 
– Taras Gembik – ukraiński performer, pracownik kultury, współtwórca SDK „Słonecznik” i kolektywu BLYZKIS
– Katarzyna Kozyra – rzeźbiarka, autorka performansów, filmów, instalacji wideo oraz akcji artystycznych, czołowa reprezentantka nurtu sztuki krytycznej
– Monika Szewczyk – kuratorka, dyrektorka Galerii Arsenał
– Vasyl Cherepanyn – ukraiński dyrektor Centrum Badań nad Kulturą Wizualną, niezależnej platformy zrzeszającej artystów, aktywistów i badaczy
– Tomáš Rafa – słowacki fotograf i filmowiec podejmujący temat patriotyzmu i nacjonalizmu

 

Wydarzenia ostatnich kilku lat znacząco zmieniły panującą rzeczywistość. Pandemia, następnie wojna w Ukrainie, procesy związane z poszukiwaniem nowego ładu klimatycznego, kryzys uchodźczy, działania emancypacyjne grup i środowisk. Wszystkie one doprowadziły do rekonfiguracji miejsca zajmowanego w życiu społecznym przez sztukę, osoby artystyczne oraz instytucje kultury.

Na te mechanizmy wpływ mają także instytucje władzy na różnych szczeblach – od Unii Europejskiej do gminy, od miast po polityków krajowych – sprawcze dzięki pozostającym w ich dyspozycji narzędziom prawnym, finansowym i dyskursywno-politycznym.

Czy autonomia kultury jest jeszcze możliwa – i czy potrzebna? Dyskusja będzie próbą zdiagnozowania tych zmian i zastanowienia się nad możliwymi kierunku jej rozwoju. Chcemy wskazać najważniejsze nowe formy artystycznej aktywności politycznej i ich społeczne usytuowanie, nowe postacie polityczności sztuki i zaangażowanych praktyk kulturalnych, nowe estetyki oporu i (nie)tożsamości oraz nowe pomysły na organizowanie się w obszarze sztuki.