2022-10-15 11:00
Forum for the Future of Culture – autumn edition – day 2
Powszechny Theatre in Warsaw
12.30 — 13.10
The Small Stage of Powszechny Theatre in Warsaw
18.15 – 19.30
sala InSzPer w Teatrze Powszechnym w Warszawie
22.00 – 1.00
foyer główne Teatru Powszechnego w Warszawie