2017-11-18
Forum Przyszłości Kultury

dzień pierwszy

Teatr Powszechny
13:45 - 14:30
przerwa obiadowa