Jaka jest przyszłość naszej planety?

Pytanie to zakłada, że przyszłość jest wspólna dla wszystkich ziemskich społeczeństw, jak również, że ona już jest i kryje się w sporach, konfliktach, ale też zapewne w prześlepieniach dnia dzisiejszego. Pytanie to – w świetle zmian klimatycznych i degradacji środowiska na Ziemi oraz globalnych zagrożeń społecznych, ekonomicznych i politycznych – domaga się także zdecydowanej odpowiedzi, i to odpowiedzi praktycznej – polegającej na przekształcaniu kulturowych praktyk i instytucji. Domaga się oczywiście innego niż dziś myślenia, wyobraźni przekraczającej używane dziś języki i spojrzenia na świat przez pryzmat nowych pojęć. Temu służy pomysł otwarcia Słownika Przyszłości.

Punktem wyjścia dla dyskusji podczas Forum Przyszłości Kultury w 2017 roku była diagnoza kultury polskiej wypracowana w efekcie Kongresu Kultury w 2016 roku, a następnie w toku debat poprzedzających Forum. W rezultacie mogliśmy wskazać istotne zalecenia związane z edukacją w dziedzinie kultury oraz z działaniem instytucji na rzecz społeczeństwa. Ruchy aktywistyczne zaangażowane w różne wymiary życia społecznego w Polsce – ekologię i ochronę środowiska, wsparcie uchodźców i migrantów, rozwój społeczności LGBTQ, poszerzanie praw kobiet – przedstawiły w dyskusjach swoje cele i możliwości współpracy w dziedzinie kultury. Jednocześnie potwierdziło się jednak powszechne już rozpoznanie, że powszechny jest dziś kryzys wyobraźni antycypującej. To właściwy moment, by podjąć próbę (na)pisania Słownika Przyszłości, poszukiwania nowego języka i nowego projektu działania w kulturze – rozumianej całościowo: jako środowisko, w którym żyjemy.

„Feminizm! Nie faszyzm”. W tym haśle Forum Przyszłości Kultury 2018 przeciwstawiamy feministyczną troskę, zamieszkiwanie w świecie z innymi bytami, uczenie się oraz pracę wyobraźni – faszystowskiej sile, umiłowaniu do podboju, nauczaniu i nakazywaniu. Przede wszystkim jednak przeciwstawiamy wiarę w PRZYSZŁOŚĆ – lękowi i ucieczce przed nią w sen o mocarnej i jednolitej przeszłości.

Teksty przesłane na nasze wezwanie do opisu sfeminizowanej utopii lub też nowego świata znajdą się na stronie internetowej Forum. Dotyczą one między innymi algorytmów, troski, uczenia się, komplementarności, organizacji przyszłości, wyobraźni, ale też lekcji kontrkultury. Mamy nadzieję, że będzie ich przybywać (zapraszamy do pisania!) oraz że będą inspiracją i zalążkiem nowych myśli i praktyk. Proponowane w nich pojęcia i perspektywa znajdą swoje miejsce właściwie we wszystkich punktach programu Forum – zaplanowane w nim debaty, prezentacje, spektakle i działania performatywne dotyczą bowiem wprost feminizmu, ekologii (zamieszkiwania), wyobraźni i tworzenia przyjaznych społecznie (sfeminizowanych) instytucji kultury.

Zapraszamy też na trzy warsztaty bezpośrednio odnoszące się do haseł przyszłości – algorytmu, troski i uczenia się.