„Sąsiedztwo – granice bliskości”
instalacja performatywna Fundacji Strefa WolnoSłowa
kuratorka: Agnieszka Różyńska
8 i 9 grudnia, godz. 12.00–18.00
8 grudnia, godz. 19.00 – oprowadzanie performatywne po instalacji przez twórców i twórczynie


Adam Durjasz (HU) / Ivana Drenjanin (SRB) / Kseniya Homel (BY) / Pavlo Lukowy (UA) / Agnieszka Nasierowska (PL) / Mohammed Rezazadeh (IR) / Inga Shemaeva (RU) / Daniel Sadr (IR) / Michał Salwiński (PL) / Izabela Stolarska (PL) / Ada Tymińska (PL) / Dorian Widawski (PL)


„Sąsiedztwo – granice bliskości” to projekt, w ramach którego zaproszono młodych twórców o różnym pochodzeniu do artystycznej pracy z grupami migranckimi oraz refleksji nad tym, jaka jest nasza społeczna odpowiedzialność za bycie razem.

Poprzez zadawanie pytań o tożsamość kształtującą się na styku doświadczeń z kraju pochodzenia oraz przeżyć i obserwacji z życia w Polsce, twórcy performatywnej instalacji budują przestrzeń, w której wspólnie doświadczamy interwencji artystycznych z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych opartych na biografiach. To przestrzeń budowana po to, by wyodrębnić „ruchome” miejsce na mapie wydarzeń artystycznych dziejących się w mentalnych i terytorialnych granicach polskości.

W ostatnich latach wiele słyszymy o granicach. W debatach publicznych, doniesieniach medialnych, dokumentach państwowych i codziennych rozmowach wyznaczane są nowe podziały. Przekształca się i na nowo definiuje pojęcia dające nam do tej pory względne poczucie bezpieczeństwa.

W obliczu tak radykalizujących się sądów rozpowszechnianych przez media wśród masowych odbiorców, liczni twórcy i twórczynie wykorzystują oswojone formy przekazu, ale poszukują też nowych narzędzi, jakie daje sztuka, by zadawać pytania i konstruować alternatywne odpowiedzi dotyczące współczesnej sfery publicznej. Pytają o to, kto i na jakich zasadach może w niej swobodnie funkcjonować, a komu i z jakich powodów odbiera się to prawo. Komentują wypowiedzi tych, którzy decydują o naszym współistnieniu i wzajemnym nastawieniu do siebie.

Naszą odpowiedzią jest doświadczenie sąsiedztwa i jego granic bliskości: bycie razem w procesie i działaniu, wspólne budowanie doświadczeń intymnych na pograniczu tego, co performatywno-artystyczne i dokumentalno-społeczne, tworzenie oparte na małych i osobistych gestach wrażliwości czy historiach, a przede wszystkim badanie własnych i cudzych tożsamości oraz odkrywanie empatii wobec kogoś, kto pojawia się w naszym życiu jako „inny”.


Projekt realizowany przez Strefę WolnoSłową we współpracy z poznańską Sceną Roboczą, kuratorowany przez Agnieszkę Różyńską.

Uczestników Forum Przyszłości Kultury zapraszamy na pokazy performance’ów i instalacji, które będą prezentowane w przestrzeni Teatru Powszechnego.