„Nowa praktyka kultury”

➤ środa, 20 kwietnia, godz. 18:00
➤ prowadzenie: Iwona Kurz
➤ miejsce: Wrocławski Dom Literatury

 

Nagranie spotkania jest dostępne na kanale YouTube Forum. 

 

Instytucje kultury od kilku lat mierzą się z permanentnym kryzysem politycznym, globalnym i lokalnym: migracyjnym, klimatycznym, uchodźczym i dotykającym samej istoty demokracji. Coraz częściej przybierają one charakter zaangażowanych politycznie laboratoriów idei lub doraźnych centrów pomocowych, których wysiłki i praca skupiają się na udostępnianiu swojej infrastruktury i zasobów grupom aktywistycznym, wolontariuszom, czy po prostu, jak w przypadku uchodźców uciekających przed wojną, potrzebującym. Jednocześnie nie przestały być instytucjami powołanymi do promocji, tworzenia i rozwoju kultury. Często próbują balansować pomiędzy całkowitym zaangażowaniem się a próbą utrzymania i realizacji statutowych celów związanych z działalnością kulturalną. Jak ta sytuacja przedefiniowuje rolę i działanie instytucji? Czy ma ona charakter przejściowy, czy też jesteśmy w momencie, w którym instytucje kultury, ich pracownice i pracownicy oraz twórcy i twórczynie, zaczynają pełnić inną funkcję? W jaki sposób proces ten wiąże się także z kryzysem samej kultury: zanikiem jej dotychczasowych modeli i potrzebą wytworzenia nowych, solidarnych, wrażliwych, postnarodowych paradygmatów?

 

W obliczu wzmagania się sytuacji kryzysowych oraz zaniku dotychczasowej funkcji kultury, chcemy podjąć temat teraźniejszych i nadchodzących zmian – jak można sądzić, strukturalnych – jakie czekają instytucje kultury oraz transformacji samego pojęcia i instytucjonalnej praktyki kultury.

 

W ramach wydarzenia rozpoczynającego Forum Przyszłości Kultury odbędzie się debata dotycząca nowej roli instytucji kultury.

Goście:

Artur Jóźwik – Dyrektor Biura Kultury w Urzędzie m.st. Warszawy

Dominika Kawalerowicz – Dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury

Paweł Łysak – Dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie

Irek Grin – Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury

Anna Hryniewiecka – Dyrektorka Centrum Kultury Zamek w Poznaniu