„Śmietnik historii”

➤ wtorek, 26 kwietnia, godz. 18:00
➤ prowadzenie: Sebastian Słowiński i Amel Mana
➤ miejsce: Teatr Współczesny w Szczecinie

 

Nagranie spotkania jest dostępne na kanale YouTube Forum. 

 

„Śmietnik historii” to nie tylko obszar, na którym znajdują się różne skompromitowane koncepcje czy idee. To także miejsce historii zapomnianych i zmarginalizowanych, uznanych pod wieloma względami za przegrane czy „słusznie minione”. Niejednokrotnie jednak można sięgać poza ten margines, aby odkrywać, przypominać i używać tego, co z jakiegoś powodu zostało wyparte. To, co znajduje się na „śmietniku historii” często przyczynia się do wzmożenia aktywności „tu i teraz”, inspiruje i pozwala spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z innej perspektywy.

 

Stąd pomysł na spotkanie, podczas którego chcemy, wraz z zaproszonymi gośćmi, eksplorować wyparte płaszczyzny, zapomniane języki czy nienormatywne tożsamości. Chcemy też zastanowić się nad kulturowym i społecznym wymiarem „śmietnika historii”, kontrastując go z „wielką” historią pisaną przez zwycięzców.

Goście:

Elżbieta Janicka  literaturoznawczyni, fotografka

Dorota Kowalewska – doktorka nauk społecznych

Daniel Rycharski – artysta wizualny, aktywista

Jan Wasiewicz – filozof