MIEJSCA FORUM PRZYSZŁOŚCI KULTURY 2022:

Wrocławski Dom Literatury powstał w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Organizuje wydarzenia literackie – od spotkań autorskich odbywających się w Klubie Proza, przez projekty edukacyjne, targi książki i działalność wydawniczą (Wydawnictw Warstwy), po festiwale i nagrody (m.in. Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus i Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius). WDL pełni też rolę partnera po stronie miasta Wrocławia dla działań Fundacji Olgi Tokarczuk oraz pilotuje literackie projekty międzynarodowe, jak chociażby Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN). W 2019, za sprawą aplikacji przygotowanej przez zespół WDL, Wrocław dołączył także do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Literatury.

 

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej istnieje od 1958 roku. Podstawową misją Pałacu jest zapewnienie mieszkańcom Dąbrowy Górniczej i okolic możliwości obcowania z kulturą i sztuką oraz stwarzanie możliwości rozwijania umiejętności, spędzania wolnego czasu i realizowania swoich pasji. Instytucja posiada także program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. W monumentalnym budynku Pałacu znajdują się: duża sala widowiskowa ze sceną obrotową i bogatym zapleczem scenicznym, kameralna sala kinowa, galeria sztuki, piwnica teatralna, reprezentacyjna sala lustrzana, kawiarnia oraz kilka mniejszych pomieszczeń, w których organizowane są różnego rodzaju warsztaty oraz zajęcia.

 

Teatr Polski w Poznaniu to najstarszy teatr w Polsce, działający nieprzerwanie od 1875 roku. Na jego scenie występowali m.in. Helena Modrzejewska, Gabriela Zapolska, Stefan Jaracz, Władysław Hańcza. Gmach przetrwał II wojnę światową i wznowił działalność w marcu 1945 roku. Teatr działa na rzecz dobra powszechnego i z uwagą przygląda się widniejącej na jego fasadzie frazie „Naród sobie”. To teatr życzliwy dla każdego widza, walczący z wszelkimi formami wykluczenia: pokoleniowego, obyczajowego, fizycznego, światopoglądowego i klasowego. Szuka spraw wspólnych i zapewnia ważne chwile bycia razem. W sojuszu z publicznością oraz licznymi przejawami lokalnego aktywizmu społecznego, poszukuje nowego kształtu wspólnoty.

 

Spółdzielnia Ogniwo w Krakowie to istniejąca od 2014 roku kameralna księgarnia i dom kultury w którym organizowane są spotkania autorskie, debaty polityczne, warsztaty, koncerty i pokazy filmowe, współpracuje z Festiwalem Conrada i Weekendem Księgarń Kameralnych.. Przestrzeń Ogniwa jest miejscem przyjaznym krakowskim organizacjom pozarządowym i niezależnym inicjatywom wspierającym szeroko pojętą tolerancję, walkę o prawa kobiet i mniejszości. Stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Queerowy Maj oraz Stowarzyszeniem Miasto Wspólne. Jako spółdzielnia pracy promuje idee ekonomii społecznej i współpracuje ze spółdzielniami pracy i spółdzielniami socjalnymi z całej Polski.

 

Galeria Arsenał w Białymstoku powstała w 1965 roku jako jedno z Biur Wystaw Artystycznych. Od lat realizuje spójny i konsekwentny program wystawienniczy. Prezentuje i promuje sztukę najnowszą różnych mediów, dając ogląd najważniejszych i najciekawszych zjawisk we współczesnej sztuce polskiej. Szczególne miejsce w programie Arsenału zajmują projekty dotyczące krajów Partnerstwa Wschodniego czy Europy Środkowej, ukazujące tendencje i zmiany rysujące się w sztuce współczesnej tych regionów. Działalności wystawienniczej towarzyszy intensywnie rozwijany program edukacyjny – Plac Zabaw Arsenał – który na różnych poziomach i różnymi językami mówi o sztuce najnowszej.

 

Teatr „Maska” w Rzeszowie powstał w 1956 roku i jest jedynym profesjonalnym teatrem lalek na Podkarpaciu. Artystyczny dorobek Teatru obejmuje ponad 260 premier, a rocznie gości ponad 55 tys. widzów. W repertuarze dominują przedstawienia przeznaczone dla młodych i najmłodszych widzów. Teatr wystawia na własnej scenie w Rzeszowie oraz na terenie całego województwa podkarpackiego. Prowadzi edukację teatralną, która zaznajamia młodych widzów z tajnikami sztuki teatru. W strukturze teatru funkcjonuje także Muzeum Lalek Teatralnych. We foyer działa Galeria, prezentująca prace dziecięce oraz twórczość profesjonalnych artystów, w sposób szczególny otwarta dla debiutujących twórców.

 

Teatr Polski w Bydgoszczy to instytucja teatralne prowadząca działalność artystyczną, kulturotwórczą i edukacyjną. Otwarty w 1949 roku do dziś jest jedynym teatrem dramatycznym w mieście. Od ponad 70 lat to miejsce kluczowe dla kształtowania wrażliwości i kompetencji kulturowych mieszkańców regionu. Teatr Polski od 2002 roku jest również organizatorem Festiwalu Prapremier. Teatr oprócz swojej głównej działalności, jaką jest produkcja spektakli teatralnych w oparciu o stały zespół aktorski, wspiera edukację i oświatę kulturalną oraz promuje wychowanie poprzez sztukę. Teatr Polski jest również przestrzenią ożywionej dyskusji wokół współczesnej rzeczywistości dzięki organizowanym debatom, panelom i spotkaniom z przedstawicielami świata sztuki, kultury i nauki.

 

Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie to istniejąca od 2009 roku przestrzeń spotkania i debaty o tematach ważnych, takich jak tolerancja, odpowiedzialność, historia, klimat czy solidarność. Jest miejscem łączącym kulturę, edukację, politykę i aktywność społeczną. Ideą przyświecającą powstaniu Świetlicy było symboliczne przesuwanie granic nie tyle ze względu na transgraniczny charakter miasta, co różnice kulturowe, światopoglądowe i społeczne dzielące mieszkańców. W Świetlicy organizowane są stałe zajęcia edukacyjne, warsztaty teatralne, korepetycje oraz seminaria dla młodzieży. W 2014 Zespół Świetlicy został doceniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w obszarze edukacji kulturalnej i wspierania wolontariatu.

 

Teatr Współczesny w Szczecinie powstał w 1976 roku. Wystawia przede wszystkim sztuki współczesne, polskie i obce, których inscenizacje są często prapremierami. Łączy ryzykowne poszukiwania w inscenizacjach najnowszych tekstów z ciekawymi interpretacjami dramatów klasycznych. Teatr prowadzi działalność edukacyjną: Letnie Warsztaty Teatralne skierowane do dzieci i młodzieży, Pracownię Teatralną –całoroczny cykl spotkań warsztatowych dla młodzieży, czy też projekt “Otwieracz” – cykl warsztatów teatralno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia wieńczone są premierami spektakli , przygotowanych przez młodzież i artystów związanych z teatrem.

 

Galeria Labirynt w Lublinie istnieje od 1956 roku. Jest nowoczesną, miejską instytucją kultury, której działania są skoncentrowane wokół sztuki. Regularnie organizuje wystawy artystów i artystek uznanych, jak i twórców i twórczyń dopiero debiutujących. W Galerii organizowane są także spotkania autorskie, pokazy filmowe, warsztaty oraz dyskusje na ważna, bieżące tematy. Galeria nieustanne reaguje na zmieniającą się rzeczywistość artystyczną i społeczną. Wystawy organizowane w Labiryncie wyróżnia aktualność, a także łączenie tego, co lokalne z tym, co uniwersalne. Misją Galerii jest podążanie za pulsem sztuki najnowszej, dostrzeganie jej najciekawszych zjawisk, a także odkrywanie ważnych kontekstów.

 

Dom Przyrody i Kultury w Teremiskach to powstałe w 2021 roku stowarzyszenie, mające swoją siedzibę w Puszczy Białowieskiej. Dom pełni obecnie funkcję lokalnego domu kultury, centrum edukacyjnego, przestrzeni spotkań, działań kulturalnych i warsztatowych. Gości też różnego rodzaju zaprzyjaźnione inicjatywy społeczne, oferując swoją przestrzeń, a także bogate i bardzo zróżnicowane doświadczenie członkiń i członków inicjatywy i całej sieci przyjaciół z regionu Puszczy oraz z całej Polski. Jednym z głównych filarów jest działalność edukacyjno – rozwojowa, którą realizowana poprzez organizowanie różnego rodzaju warsztatów, spotkań, wykładów oraz zaangażowanie w poszukiwanie i wspieranie alternatywnych form edukacji, wymiany wiedzy i praktyk.