INSTYTUCJE I ORGANIZACJE PARTNERSKIE FORUM PRZYSZŁOŚCI KULTURY:

Akcja Demokracja – organizacja pozarządowa tworząca ruch społeczny zajmujący się prowadzeniem kampanii w różnych sprawach dotyczących życia społecznego. Powstała w 2015 roku, aby dać ludziom podzielającym podobne wartości możliwość wspólnego działania.

Akcja Demokracja o sobie:
„Chcemy zmieniać polską rzeczywistość! Chcemy sprawiedliwości społecznej, poszanowania praw człowieka i skutecznej ochrony środowiska. Akcja Demokracja tworzy społeczność osób zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowoczesne technologie jednoczymy ludzi, dając im możliwość działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Inspirujemy się pracą naszych kolegów i koleżanek z 38Degrees, Campact, MoveOn, czy GetUp. Wierzymy, że żeby zmieniać świat, trzeba działać inaczej niż dotychczas. Nie wierzymy w biurokrację i skomplikowane procedury, tylko w dialog i wspieranie się nawzajem. Lubimy działać szybko, sprawdzać co działa, co nie, i się uczyć. Kampanie to trzon naszej działalności – chodzi o serię przemyślanych kroków, które mobilizują ludzi do określonego, świadomego działania (podpisanie petycji, wysłanie emaila czy zadzwonienie do polityka, zabranie głosu w ankiecie, zorganizowanie spotkania, przyjście na demonstrację itp.). A wszystko po to, aby coś zmienić, aby świat był bardziej sprawiedliwy. Każda osoba, w ramach prowadzonych przez Akcję Demokrację kampanii, może działać w takim stopniu, w jakim jest to dla niej możliwe (podpisując petycje online, współorganizując pikietę czy dotując niewielkie kwoty na poszczególne kampanie). Dzięki wykorzystaniu Internetu Akcja Demokracja czyni zaangażowanie polityczne prostszym niż było do tej pory, a finansowanie oparte na darowiznach osób indywidualnych gwarantuje nam niezależność. Nasza organizacja dąży do lepszego poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, wyrównywania nierówności ekonomicznych oraz wolności obywatelek i obywateli. Wierzymy też, że prawdziwa zmiana polityczna nastąpi nie w wyniku zakulisowych rozgrywek, lecz tylko wtedy, gdy zażądamy jej razem głośno i wyraźnie”.

 

Wrocławski Dom Literatury powstał w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Organizuje wydarzenia literackie – od spotkań autorskich odbywających się w Klubie Proza, przez projekty edukacyjne, targi książki i działalność wydawniczą (Wydawnictw Warstwy), po festiwale i nagrody (m.in. Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus i Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius). WDL pełni też rolę partnera po stronie miasta Wrocławia dla działań Fundacji Olgi Tokarczuk oraz pilotuje literackie projekty międzynarodowe, jak chociażby Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN). W 2019, za sprawą aplikacji przygotowanej przez zespół WDL, Wrocław dołączył także do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Literatury.

 

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej istnieje od 1958 roku. Podstawową misją Pałacu jest zapewnienie mieszkańcom Dąbrowy Górniczej i okolic możliwości obcowania z kulturą i sztuką oraz stwarzanie możliwości rozwijania umiejętności, spędzania wolnego czasu i realizowania swoich pasji. Instytucja posiada także program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. W monumentalnym budynku Pałacu znajdują się: duża sala widowiskowa ze sceną obrotową i bogatym zapleczem scenicznym, kameralna sala kinowa, galeria sztuki, piwnica teatralna, reprezentacyjna sala lustrzana, kawiarnia oraz kilka mniejszych pomieszczeń, w których organizowane są różnego rodzaju warsztaty oraz zajęcia.

 

Teatr Polski w Poznaniu to najstarszy teatr w Polsce, działający nieprzerwanie od 1875 roku. Na jego scenie występowali m.in. Helena Modrzejewska, Gabriela Zapolska, Stefan Jaracz, Władysław Hańcza. Gmach przetrwał II wojnę światową i wznowił działalność w marcu 1945 roku. Teatr działa na rzecz dobra powszechnego i z uwagą przygląda się widniejącej na jego fasadzie frazie „Naród sobie”. To teatr życzliwy dla każdego widza, walczący z wszelkimi formami wykluczenia: pokoleniowego, obyczajowego, fizycznego, światopoglądowego i klasowego. Szuka spraw wspólnych i zapewnia ważne chwile bycia razem. W sojuszu z publicznością oraz licznymi przejawami lokalnego aktywizmu społecznego, poszukuje nowego kształtu wspólnoty.

 

Spółdzielnia Ogniwo w Krakowie to istniejąca od 2014 roku kameralna księgarnia i dom kultury w którym organizowane są spotkania autorskie, debaty polityczne, warsztaty, koncerty i pokazy filmowe, współpracuje z Festiwalem Conrada i Weekendem Księgarń Kameralnych.. Przestrzeń Ogniwa jest miejscem przyjaznym krakowskim organizacjom pozarządowym i niezależnym inicjatywom wspierającym szeroko pojętą tolerancję, walkę o prawa kobiet i mniejszości. Stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Queerowy Maj oraz Stowarzyszeniem Miasto Wspólne. Jako spółdzielnia pracy promuje idee ekonomii społecznej i współpracuje ze spółdzielniami pracy i spółdzielniami socjalnymi z całej Polski.

 

Galeria Arsenał w Białymstoku powstała w 1965 roku jako jedno z Biur Wystaw Artystycznych. Od lat realizuje spójny i konsekwentny program wystawienniczy. Prezentuje i promuje sztukę najnowszą różnych mediów, dając ogląd najważniejszych i najciekawszych zjawisk we współczesnej sztuce polskiej. Szczególne miejsce w programie Arsenału zajmują projekty dotyczące krajów Partnerstwa Wschodniego czy Europy Środkowej, ukazujące tendencje i zmiany rysujące się w sztuce współczesnej tych regionów. Działalności wystawienniczej towarzyszy intensywnie rozwijany program edukacyjny – Plac Zabaw Arsenał – który na różnych poziomach i różnymi językami mówi o sztuce najnowszej.

 

Teatr „Maska” w Rzeszowie powstał w 1956 roku i jest jedynym profesjonalnym teatrem lalek na Podkarpaciu. Artystyczny dorobek Teatru obejmuje ponad 260 premier, a rocznie gości ponad 55 tys. widzów. W repertuarze dominują przedstawienia przeznaczone dla młodych i najmłodszych widzów. Teatr wystawia na własnej scenie w Rzeszowie oraz na terenie całego województwa podkarpackiego. Prowadzi edukację teatralną, która zaznajamia młodych widzów z tajnikami sztuki teatru. W strukturze teatru funkcjonuje także Muzeum Lalek Teatralnych. We foyer działa Galeria, prezentująca prace dziecięce oraz twórczość profesjonalnych artystów, w sposób szczególny otwarta dla debiutujących twórców.

 

Teatr Polski w Bydgoszczy to instytucja teatralne prowadząca działalność artystyczną, kulturotwórczą i edukacyjną. Otwarty w 1949 roku do dziś jest jedynym teatrem dramatycznym w mieście. Od ponad 70 lat to miejsce kluczowe dla kształtowania wrażliwości i kompetencji kulturowych mieszkańców regionu. Teatr Polski od 2002 roku jest również organizatorem Festiwalu Prapremier. Teatr oprócz swojej głównej działalności, jaką jest produkcja spektakli teatralnych w oparciu o stały zespół aktorski, wspiera edukację i oświatę kulturalną oraz promuje wychowanie poprzez sztukę. Teatr Polski jest również przestrzenią ożywionej dyskusji wokół współczesnej rzeczywistości dzięki organizowanym debatom, panelom i spotkaniom z przedstawicielami świata sztuki, kultury i nauki.

 

Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie to istniejąca od 2009 roku przestrzeń spotkania i debaty o tematach ważnych, takich jak tolerancja, odpowiedzialność, historia, klimat czy solidarność. Jest miejscem łączącym kulturę, edukację, politykę i aktywność społeczną. Ideą przyświecającą powstaniu Świetlicy było symboliczne przesuwanie granic nie tyle ze względu na transgraniczny charakter miasta, co różnice kulturowe, światopoglądowe i społeczne dzielące mieszkańców. W Świetlicy organizowane są stałe zajęcia edukacyjne, warsztaty teatralne, korepetycje oraz seminaria dla młodzieży. W 2014 Zespół Świetlicy został doceniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w obszarze edukacji kulturalnej i wspierania wolontariatu.

 

Teatr Współczesny w Szczecinie powstał w 1976 roku. Wystawia przede wszystkim sztuki współczesne, polskie i obce, których inscenizacje są często prapremierami. Łączy ryzykowne poszukiwania w inscenizacjach najnowszych tekstów z ciekawymi interpretacjami dramatów klasycznych. Teatr prowadzi działalność edukacyjną: Letnie Warsztaty Teatralne skierowane do dzieci i młodzieży, Pracownię Teatralną –całoroczny cykl spotkań warsztatowych dla młodzieży, czy też projekt “Otwieracz” – cykl warsztatów teatralno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia wieńczone są premierami spektakli , przygotowanych przez młodzież i artystów związanych z teatrem.

 

Galeria Labirynt w Lublinie istnieje od 1956 roku. Jest nowoczesną, miejską instytucją kultury, której działania są skoncentrowane wokół sztuki. Regularnie organizuje wystawy artystów i artystek uznanych, jak i twórców i twórczyń dopiero debiutujących. W Galerii organizowane są także spotkania autorskie, pokazy filmowe, warsztaty oraz dyskusje na ważna, bieżące tematy. Galeria nieustanne reaguje na zmieniającą się rzeczywistość artystyczną i społeczną. Wystawy organizowane w Labiryncie wyróżnia aktualność, a także łączenie tego, co lokalne z tym, co uniwersalne. Misją Galerii jest podążanie za pulsem sztuki najnowszej, dostrzeganie jej najciekawszych zjawisk, a także odkrywanie ważnych kontekstów.

 

Dom Przyrody i Kultury w Teremiskach to powstałe w 2021 roku stowarzyszenie, mające swoją siedzibę w Puszczy Białowieskiej. Dom pełni obecnie funkcję lokalnego domu kultury, centrum edukacyjnego, przestrzeni spotkań, działań kulturalnych i warsztatowych. Gości też różnego rodzaju zaprzyjaźnione inicjatywy społeczne, oferując swoją przestrzeń, a także bogate i bardzo zróżnicowane doświadczenie członkiń i członków inicjatywy i całej sieci przyjaciół z regionu Puszczy oraz z całej Polski. Jednym z głównych filarów jest działalność edukacyjno – rozwojowa, którą realizowana poprzez organizowanie różnego rodzaju warsztatów, spotkań, wykładów oraz zaangażowanie w poszukiwanie i wspieranie alternatywnych form edukacji, wymiany wiedzy i praktyk.