Miejskie polityki kulturalne: realia – okrągły stół

niedziela, 16 października, 14.30 – 16.00
Scena Mała Teatru Powszechnego w Warszawie

➤ prowadzenie: Paweł Łysak, Iwona Kurz

➤ uczestniczki i uczestnicy:
– Aldona Machnowska-Góra – wiceprezydentka m.st. Warszawy
– Michał Lang – dyrektor czeskiego teatru Divadlo pod Palmovkou, reżyser 
– Agata Skórzyńska – kulturoznawczyni, IK UAM w Poznaniu
– Jan Sowa – teoretyk i badacz społeczny, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
– Hanna Wróblewska – historyczka sztuki, kuratorka

 

Jakie miejskie kultury są dziś możliwe? Co im sprzyja, a co im zagraża? Kto je kształtuje?  

Pytanie o miejską politykę kulturalną można rozumieć jako pytanie o jej cele, narzędzia, aktorów, reguły i wartości, które określają sposób jej praktykowania. Można je rozumieć również inaczej – jako pytanie o procesy, zjawiska i aktorów, którzy stanowią dla niej kontekst, określając tym samym jej możliwe kierunki.

W trakcie dyskusji zapytamy o tego rodzaju ramę dla miejskiej polityki kulturalnej. Spróbujemy zidentyfikować jej zawartość, siły ją kształtujące i podmioty odpowiedzialne za jej kształt. Postaramy się również odpowiedzieć na pytania: jakie są najważniejsze nowe trendy w politykach kulturalnych? Jaki kształt będą miały ich ramy w przyszłości – jaka będzie ich zawartość i podstawowe siły określające ich kształt?

Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy osoby, które z jednej strony kształtują polityki kulturalne (jako decydenci i urzędnicy), z drugiej badaczy, którzy poddają je analizie i uprawiają systematyczną refleksję nad procesami ich formowania oraz wdrażania.