„Społeczna instytucja kultury”

➤ środa, 25 maja, godz. 18.00 – 20.00 (streaming na VOD)
➤ prowadzenie: Igor Stokfiszewski
➤ miejsce: Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie

 

Nagranie dyskusji jest dostępne na kanale YouTube Forum. 

 

➤ uczestniczki i uczestnicy: 

Joanna Wowrzeczka – radna Rady Miejskiej Cieszyna, Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie

Natalia Kałuża – Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie

Agata Diduszko-Zyglewska – Radna m.st. Warszawy, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta

Magdalena Malińska – dyrektorka Centrów Kultury Krytyki Politycznej w Warszawie, Gdańsku i Cieszynie

Jan Krakowian – Spółdzielnia Ogniwo (Spółdzielczy Dom Kultury), Kraków

 

Idea społecznej instytucji kultury narodziła się w środowisku teatru niezależnego w latach dwutysięcznych. Stała za nią obserwacja, że organizacje artystyczne działające w ramach trzeciego sektora stanowią wyrazisty element pejzażu kulturalnego, dostarczają oferty różnej od oferty instytucji publicznych, odpowiadając na inne potrzeby odbiorców i odbiorczyń kultury, a mimo to ich miejsce i rola w kulturze nie są uznane, brakuje rozwiązań w ramach polityk publicznych, które by je wzmacniały.

 

W ostatnich niemal dwudziestu latach społeczny sektor kultury nabrał wyraźnych kształtów. Składają się nań organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, centra autonomiczne, realizujące cele artystyczne i społeczne, łącząc kulturę i aktywizm, eksperymentując z modelami instytucjonalnymi i rozwijając partycypacyjne podejście do swoich społeczności. Pojawiają się również polityki publiczne, dążące do stałego wsparcia społecznego sektora kultury. Co dalej? Jakimi narzędziami oddziaływać na jego wzmacnianie, podtrzymanie i rozwój, zwłaszcza w czasach kurczącej się przestrzeni społecznej i kulturalnej?

 

W ramach wydarzenia odbędzie się debata.